Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küsimused ja vastused hankes "Digitaalsete andmete arhiiv"

Hankes "Digitaalsete andmete arhiiv" esitatud küsimused ja vastused hankedokumentide nr 10-0053 (HD) kohta.

1. Küsimus (saabunud 16.02.2010): Kas HD lisa 2 punktis 3.9 kirjeldatud arhiivilahenduse töötamise all on mõeldud standardsete juurdepääsuprotokollidega (HTTP, NFS, CIFS, WebDAV, FTP) andmete arhiveerimisprotsessi või ka arhiivist andmete taastamist? Kas on vastuvõetav, kui andmed taastab vajaduse korral arhiivilahenduse administraator ning need on seejärel kättesaadavad eelpool nimetatud protokollidega?

Vastus (avaldatud 17.02.2010): Arhiivist lugemine ja sinna kirjutamine üle hankes HD lisas 2 punktis 3.9 viidatud juurdepääsuprotokollide kuulub selle hanke mõistes arhiivi tavapärase kasutamise juurde. Seega siinkohal pole mõiste "taastamine" asjakohane. Arhiiv ja selle andmestik peab olema kogu aeg kättesaadav ja seda peab olema võimalik kasutada kogu aeg ilma administraatori sekkumiseta.

2. Küsimus (saabunud 16.02.2010) HD lisa 2 punkti 1.3 kohta "Hangitav arhiiv peavad olema tehniliselt kokkusobiv hankija olemasoleva infrastruktuuriga.": Kas oleks võimalik täpsustada antud punktis tehnilise sobivuse tingimust. Milline on kokkusobiv lahendus või milline on hankija olemasolev infrastruktuur?

Vastus (avaldatud 17.02.2010): Infrastruktuuri terviklik ja piisavalt detailne kirjeldus on mahukas dokument, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Palun täpsustage, millist lahendust plaanite pakkuda ja me anname Teile konkreetse vastuse antud küsimuse osas. Teie poolt pakutavat lahendust teistele hankest huvitatud isikutele ei avaldata.

3. Küsimus (saabunud 16.02.2010) HD lisa 2 punkti 2.2 kohta: Kas ka arhiivi haldustarkvara käitav server peab olema dubleeritud ehk kas serveri vajaduse puhul peavad serverid olema klasterdatud?

Vastus (avaldatud 17.02.2010): Vastus sellele küsimusele sõltub pakutava lahenduse arhitektuurist. Näiteks mõnedel lahendustel on vajalik eraldiseisev monitooringuserver, mille mittetöötamine ei mõjuta lahenduse tööd, see konkreetselt ei pea olema klasterdatud. Küll aga peab olema klasterdatud ja ühtlasi lahendatud kogu klasterdamisest tulenev problemaatika (nt. katkise klastri liikme automaatne klastri koosseisust mahaarvamine selle viimase riknemisel) ning samamoodi peab klastri korral olema kõrgkäideldavad ka kõik tema sõlmed, sh. koormusjaotur.

4. Küsimus (saabunud 18.02.2010), mis esitati 2009. majandusaasta aruande kohta (HD p 5.1.5.5).

Vastus (avaldatud 19.02.2010): Hankija vajab pakkuja majandusliku- ja finantsseisundi hindamiseks andmeid, et kontrollida kas pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive hankelepingu esemele (HD p 2.1) on kokku vähemalt 10 miljonit krooni. Juhul, kui pakkuja 2007. ja 2008. majandusaasta netokäibed kokku hankelepingu esemele (HD p 2.1) on või ületavad 10 miljonit krooni, siis pakkuja vastab sellele nõudele ning 2009. majandusaasta netokäive ei mõjuta enam pakkuja vastavuse otsust.

Aga kui 2007. ja 2008. majandusaasta netokäibed hankelepingu esemele (HD p 2.1) kokku on alla 10 miljoni krooni, siis palume esitada andmed 2009 majandusaasta käibe kohta hankelepingu esemele (HD p 2.1) allkirjastatuna pakkuja seadusliku esindaja poolt. Need andmed ei tohiks oluliselt erineda äriregistrile esitatavast 2009. majandusaasta aruandest.

Lisatud 21.05.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"