Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

KülaTee3 aitas maapiirkonnad Internetiga ühendada

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) kuulutas edukalt lõpetatuks programmi KülaTee3, mille eesmärk oli viia Interneti püsiühenduse võimalus Eesti maapiirkondadesse, kus erasektoril varasemalt teenuse pakkumise huvi puudus.

RIA infrastruktuuri osakonnajuhataja Margus Krenini sõnul näeb KülaTee3 programmi täielikku mõju mõne aasta möödudes. „RIA lõi koostöös maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega hajaasustusega piirkondade elanikele võimaluse Interneti püsiühenduseks. Teades, et täna on Internet muutunud „kolmandaks kirjaoskuseks“, kasvab püsiühenduse kasutajate hulk ajas pidevalt.“

Programmi esmane eesmärk oli tagada Interneti püsiühenduse kättesaadavus 90% Eestist. Tänaseks on programmi kaasabil kaetud hinnanguliselt 98% Eestist. Siiski tuleb silmas pidada, et majapidamised, mis asuvad orgudes või on ümbritsetud metsaga, võivad vajada lisaseadmeid ühenduse saamiseks (näiteks antenni paigaldamine katusele).

Programmis osalesid kahe aasta jooksul kõik Eesti 15 maakonda. Hangete kogumaksumus internetiühenduse välja ehitamiseks oli ligi 22 miljonit krooni, sellest 18,2 miljonit krooni riigieelarvest ning 3,5 miljonit krooni kohalike omavalitsuste eelarvest.

KülaTee3 raames on hetkeks saavutatud olukord, kus kõikides maakondades on olemas internetiteenuse pakkujad hajusasustusega aladele. Hetkel on viies maakonnas ehitustööd lõpetamisel.

Teema: RIA

Lisatud 15.05.2008

Tagasi lehele "Uudised"