Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

KülaTee 3 interneti levi Harjumaal läbis kontrolli

11.9.2006

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus koostöös Sideametiga teostas 5. ja 6. septembril Harjumaal andmeside kvaliteedi ja interneti kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimiseks mõõdistamistöid programmi „KülaTee3” raames. Mõõtmisalasse oli valitud 35 erinevat küla Harjumaal ettenähtud leviala piires. Valimi puhul arvestati kohalike omavalitsuste ettepanekuid. Mõõdistamisega olid kaetud kümme programmi KülaTee 3 Harjumaa hankes osalenud valda vähemalt kolme külaga.

Mõõtmiste juurde olid kutsutud ka kõigi asjast huvitatud osapoolte esindajad. Mõõtepunktides määrati kaugus baasjaamast, signaali tugevus, signaal-müra suhe ning üles- ja allalaadimiskiirus. 26 külas saadi luua seitsme meetri kõrgusel maapinnast stabiilseid internetiühendusi ja teostada kiiruse teste. Neljas mõõtekohas, mis asusid kas tiheda metsa keskel või orus, polnud signaali võimalik vastu võtta.

Mõõtmistulemusi vaadates võib tõdeda, et WiMax-i tehnoloogial põhinev traadita andmeside teenus on kättesaadav Harjumaa hajusasustusega maapiirkondades.

Programmi "KülaTee 3" raames korraldatud riigihanke "Harju maakonnas interneti püsiühenduste teenuse ostmine" edukaks pakkujaks osutus Elion Ettevõtted AS.

Teema: ASO

Lisatud 07.03.2013

Tagasi lehele "Uudised"