Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küberturvalisus

RIA arendab küberturbe strateegiaid ja poliitikaid ning teeb järelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ja infovarade turvameetmete rakendamise üle.

Koordineerime infoturbe standardite (sh ISKE) rakendamist riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ja avalikke ülesandeid täitvate eraettevõtete juures ning anname neile infoturbe soovitusi.

Käsitleme Eesti arvutivõrkudes toimuvaid ja meile raporteerituid turvaintsidente, anname hoiatusi turvaintsidentide ennetamiseks, tegeleme kasutajate turvateadlikkuse tõstmisega ja koostame raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta.

Korraldame ka kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset, sealhulgas koostame riskianalüüse ja arendame turvameetmeid kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitseks.

Lisaks koondame ja haldame elutähtsa teenuse osutajate (ETOde) ja riigiasutuste turvajuhtide võrgustikku ning korraldame neile infovahetust, koolitusi ja seminare.

Küberturvalisuse seadus kehtib 23. maist 2018


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 02.04.2014
Uuendatud 22.05.2018

Tagasi avalehele