Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Küberturvalisuse arendus- ja uurimistegevus

Riigi Infosüsteemi Amet koordineerib ja korraldab küberturvalisuse uurimis- ja arendustegevust, et tagada teadlikkus küberturvalisust ohustavatest teguritest ning nende maandamise võimalustest. Teeme koostööd ka teadus- ja uurimisasutustega.

Uuringu- ja arendusvajadused tekivad RIAs töö käigus. Uuringuteemad võivad olla RIA-le või üldisemalt Eestile eriomased, kuid võivad omada ka rahvusvahelist kõlapinda. Viimaste puhul teeme koostööd nii teiste riikide valitsusasutuste kui akadeemilise ringkonna ning erasektoriga.

Lisaks tegeleme küberturvalisust edendavate ja tagavate tehniliste ning organisatoorsete arendustega, mida saab praktikas rakendada otsesemalt kui uuringuid.

Uuringud ja analüüsid


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 02.04.2014
Uuendatud 08.01.2018

Tagasi lehele "Küberturvalisus"