<![CDATA[Riigi Infosüsteemi Amet: Koolitused]]> https://www.ria.ee/ee/koolitused.html ee Thu, 02 Feb 2017 10:36:00 +0200 <![CDATA[Usaldusteenuste infopäev]]> https://www.ria.ee/ee/usaldusteenuste-infopaev.html Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) korraldab usaldusteenuste infopäeva, kuhu on oodatud osalema eelkõige nii avaliku kui erasektori IT-juhid ning e-teenuste ja usaldusteenuste osutajad.

Infopäeva eesmärk on selgitada, mis on usaldusteenused, kuidas mõjutab e-teenuseid eIDAS määrus, milline roll on RIA-l ning kuidas teha selles vallas edukalt koostööd.

Infopäeva korraldab Riigi Infosüsteemi Amet Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Infopäeva aitab läbi viia Publicon OÜ.

Loe veel]]>
39230 Tue, 25 Apr 2017 14:23:00 +0300
<![CDATA[Infoturbe halduse koolitus ISKE baasil]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-halduse-koolitus-sept2017.html Koolituse eesmärk on läbida praktiliste näidetega ISKE 11 sammu ning anda tellija vaates ülevaade auditi tellimise protsessist ja läbiviimisest.

Koolitus on suunatud asutuste töötajatele, kelle ülesanne on rakendada ISKE metoodikat.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39195 Mon, 13 Mar 2017 17:15:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe halduse koolitus ISKE baasil]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-halduse-koolitus-iske-baasil-august2017.html Koolituse eesmärk on läbida praktiliste näidetega ISKE 11 sammu ning anda tellija vaates ülevaade auditi tellimise protsessist ja läbiviimisest.

Koolitus on suunatud asutuste töötajatele, kelle ülesanne on rakendada ISKE metoodikat.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39194 Mon, 13 Mar 2017 17:08:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe koolitus otsustajatele]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-koolitus-otsustajatele-august2017.html Koolituse eesmärk on tutvustada asutuste/ettevõtete otsustajatele infoturbe ja infoturbe halduse aluseid, sh vajadust teha investeeringuid selles valdkonnas.

Koolitus on suunatud riigiasutuste ning elutähtsat teenust osutavate ja elutähtsat teenust korraldavate asutuste keskastme- ja tippjuhtidele, kellel ei ole IT tausta.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39193 Mon, 13 Mar 2017 16:58:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-teadlikkuse-koolitus-august2017.html Koolituse eesmärk on teadvustada puudulikult korraldatud ja juhitud IT-haldusega tekkivaid riske ning ohtusid, mis mõjutavad organisatsiooni tegevust ja toimimist.

Koolituse sihtgrupp on elutähtsat teenust osutavate ja elutähtsat teenust korraldavate asutuste ning riigiasutuste võtmeisikud ja spetsialistid, kellel ei ole IT tausta.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39192 Mon, 13 Mar 2017 16:47:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe koolitus otsustajatele]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-koolitus-otsustajatele-mai2017.html Koolituse eesmärk on tutvustada asutuste/ettevõtete otsustajatele infoturbe ja infoturbe halduse aluseid, sh vajadust teha investeeringuid selles valdkonnas.

Koolitus on suunatud riigiasutuste ning elutähtsat teenust osutavate ja elutähtsat teenust korraldavate asutuste keskastme- ja tippjuhtidele, kellel ei ole IT tausta.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39153 Tue, 07 Feb 2017 11:24:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe halduse koolitus ISKE baasil]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-haldus-iske-baasil-aprill2017.html Koolituse eesmärk on läbida praktiliste näidetega ISKE 11 sammu ning anda tellija vaates ülevaade auditi tellimise protsessist ja läbiviimisest.

Koolitus on suunatud asutuste töötajatele, kelle ülesanne on rakendada ISKE metoodikat.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39152 Tue, 07 Feb 2017 11:19:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-teadlikkuse-koolitus-aprill2017.html Koolituse eesmärk on teadvustada puudulikult korraldatud ja juhitud IT-haldusega tekkivaid riske ning ohtusid, mis mõjutavad organisatsiooni tegevust ja toimimist.

Koolituse sihtgrupp on elutähtsat teenust osutavate ja elutähtsat teenust korraldavate asutuste ning riigiasutuste võtmeisikud ja spetsialistid, kellel ei ole IT tausta.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39151 Tue, 07 Feb 2017 09:52:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe koolitus otsustajatele]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-koolitus-otsustajatele-marts2017.html Koolituse eesmärk on tutvustada asutuste/ettevõtete otsustajatele infoturbe ja infoturbe halduse aluseid, sh vajadust teha investeeringuid selles valdkonnas.

Koolitus on suunatud riigiasutuste ja elutähtsat teenust osutavate ning elutähtsat teenust korraldavate asutuste keskastme- ja tippjuhtidele, kellel ei ole IT tausta.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39150 Tue, 07 Feb 2017 09:34:00 +0200
<![CDATA[Infoturbe halduse koolitus ISKE baasil]]> https://www.ria.ee/ee/infoturbe-haldus-iske-baasil-marts2017.html Koolituse eesmärk on läbida praktiliste näidetega ISKE 11 sammu ning anda tellija vaates ülevaade auditi tellimise protsessist ja läbiviimisest.

Koolitus on suunatud asutuste töötajatele, kelle ülesanne on rakendada ISKE metoodikat.

Koolitus korraldatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Loe veel]]>
39142 Thu, 02 Feb 2017 10:36:00 +0200