Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Koolide IKT-taristu

Meetme eesmärk on toetada õppija õpioskuste tulemuslikku omandamist ning parendada õpetaja töötingimusi.

Meede viiakse ellu Struktuuritoetuse seaduse §16 alusel.

Toetuse andmise tingimused (.pdf, 420 KB) on kehtestatud majandus- ja taristuministri 6.4.2016 käskkirjaga nr 16-0116.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Eelarve on kokku 13 235 294 eurot, sh ELi toetus 11 250 000 eurot.

Aastatel 2016–2018 rahastatakse tegevusi 5 000 000 euro ulatuses, sellest 85% ehk 4 250 000 eurot moodustab ELi toetus. 

Täpsem info HITSA kodulehel.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 20.04.2015
Uuendatud 21.03.2017

Tagasi lehele "Periood 2014–2020"