Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Koodiaudit portaali jätkuarendustöödele

Hankelepingu objekti nimetus: Koodiaudit portaali jätkuarendustöödele

Hankelepingu objekti kirjeldus: Tulenevalt portaali eesti.ee kriitilise informatsiooni olemasolust on vajalik välja selgitada süsteemi turvalisuse tugevad ja nõrgad kohad tagamaks infolekke kindlust. Tööde ajal tuleb kontrollida Riigiportaali jätkuarenduse käigus valmivate tööde vastavust RIA arendusprojektide mittefunktsionaalsete nõuetele, et tagada nende turvalisus, veahaldussuutlikkus ja kõrgkäideldavus.Auditi eesmärgiks on saada hinnang auditeeritava tarkvara turvalisusele ja ettepanekud komponentide muutmiseks turvavigade esinemise korral. Töö seisneb tellija keskkonnas installeeritud tarkvara programmide lähtekoodi läbivaatuses.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.märts 2011 kell 11:00

Kontaktisik:
Vassili Ljahhovets
projektijuht
tel 663 0263
vassili.ljahhovets@ria.ee

Lisatud 11.03.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"