Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Konverents „Vabandused ei vabanda“ pani inimesed omavahel rääkima

22. aprillil toimus Nelipühi Kiriku Tallinna Koguduses konverents „Vabandused ei vabanda“, millest võttis osa avaliku sektori juhte, IT-spetsialiste, juriste kui ka arendusfirmade esindajaid.

Esimeses sessioonis tekitasid elava vestluse IT - spetsialist Allan Poola ning Julgestuspolitsei ülemkomissari Tõnis Sulu ettekanded. Koos publikuga arutleti, kui palju ning millisel tasemel peab juht tundma tehnoloogia võimalusi ning kui palju peab IT-spetsialist mõistma reaalseid ärivajadusi. Kõlama jäi mõte, et edu võti on äripoole, IT-spetsialistide ja õigusloome ekspertide meeskonnatöös. „Unistage koos – unistage paremast elust!“ oli Allan Poola üleskutse kõigile saalisviibijatele.

Päeva teine osa keskendus õigusloomega seotud teemadele. Vestlust juhtinud Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professor Ülle Madise palus vestlusringis osalenutel tuua välja nii häid kui halbasid näiteid, kuidas seadusloome on uuendusi kas toetanud või pidurdanud. Vestlusringis osalesid on Allar Jõks (õiguskantsler aastatel 2001-2008), Liia Hänni (e-Riigi Akadeemia programmi direktor) ning Viljar Peep (Andmekaitseinspektsiooni peadirektor). Näidetena toodi nii ID-kaarti, e-valimisi, e-tervist - projekte, mis on oluliselt muutnud või muutmas meie arusaamasid ja väärtushinnanguid. Leiti, et sageli ei olegi küsimus selles, et seadust ei saaks muuta – pigem ei ole meie ühised arvamused selleks veel valmis.

Leiti, et rohkem tuleks saada asju ühiselt arutada, mitte vastanduda. „Vähem ülbust ja rohkem avatust!“, soovis osalejatele Ülle Madise.

Päeva viimases kõneldi raha ja teadmiste oskuslikust kasutamiseks. Riigi infosüsteemide ekspert Riho Oks tõi välja mitmed aspekte, millele uusi e-lahendusi tehes mõelda kindlasti tasuks. „Me ei lahenda mingi müstilise e-riigi vajadusi, vaid riigi eesmärke“, oli Oks riigimehelik. Enim diskussiooni tekitas konverentsil AS Helmes nõukogu liikme Kalju Rüütli kõne, kus ta kirjeldas erasektori kogemusi, kuidas raha efektiivselt kasutada ning soovitas seda ka avalikku sektorisse üle kanda. Ettekanne leidis ka oponeerimist, ühe võtmeküsimusena tõstatati riigihangete korraldamise temaatika tellija ning täitja vaatest. Elav diskussioon näitas, et avaliku ja erasektori partnerlus on oluline teema, mida ka edaspidi puudutada.

Päeva kokkuvõtteks võib öelda, et konverentsil olid esindatud paljud elukutsed ja arvamused, kuid ühiselt leiti, et oluline on teha senisest rohkem koostööd, teineteise lähtekohtasid ning keelt mõista. Lisaks ühe asutuse sisesele koostööle sooviti rohkem tähelepanu pöörata just asutuste vahelisele tõhusale koostööle avalikus sektoris.

Üritus toimus Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames, mida rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Täname kõiki osalejaid ning esinejaid!

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 12.02.2012

Tagasi lehele "Uudised"