Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Üldkontakt

Aadress Pärnu maantee 139a, 15169 Tallinn Registrikood 70006317
Telefon 663 0200 TP kood 012001
Faks 663 0201 KMKR number EE100829000
E-post ria at ria dot ee    
       
Kasutajatugi 663 0230, help at ria dot ee, E–N 8.30–17.00 ja R 8.30–16.00
Tööaeg E–N 8.15–17.00 ja R 8.30–16.00    
Vastuvõtule registreerimine 663 0200, ria at ria dot ee    
Kuidas tulla?

Asukoha ja parkimise info

Riigi Infosüsteemi Ameti külastamiseks palume Teil kaasa võtta isikut tõendav dokument. Täpsem info

Töötajate kontaktid

Juhtkond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Taimar Peterkop peadirektor 666 8818 taimar dot peterkop at ria dot ee
Andrus Kaarelson peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 663 0232 andrus dot kaarelson at ria dot ee
Uku Särekanno peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal 666 8811 uku dot sarekanno at ria dot ee
Janne Tomberg peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal 666 8879 janne dot tomberg at ria dot ee

Peadirektori otsealluvad

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Gert Auväärt rahvusvaheliste suhete juht 666 8810 gert dot auvaart at ria dot ee
Urve Pastarus kvaliteedijuht 666 8814 urve dot pastarus at ria dot ee
Ragnar Pirk infoturbejuht 663 0244 ragnar dot pirk at ria dot ee
Kristiina Laanest õigusnõunik 666 8863 kristiina dot laanest at ria dot ee

Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal otsealluvad

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Tiina Rekand valdkonnajuht (kanal) 663 0247 tiina dot rekand at ria dot ee
Margus Arm valdkonnajuht (eID) 663 0293 margus dot arm at ria dot ee
Hannes Kiivet valdkonnajuht (X-tee, RIHA, DVK/DHX) 663 0234 hannes dot kiivet at ria dot ee

Administratiivteenistus

Administratiivteenistus toetab ameti tööd ning teenindab ametit õiguse, hankemenetluse, finantsarvestuse, asjaajamise, halduse ja personali valdkonnas ning viib ellu Euroopa Liidu struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine".

Teenistust juhib peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal Janne Tomberg.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Jaanika Ailt bürooassistent 663 0200 jaanika dot ailt at ria dot ee
Kristiina Traumann juhiabi 666 8818 kristiina dot traumann at ria dot ee
Kristel Kaasik dokumendihalduse spetsialist 663 0209 kristel dot kaasik at ria dot ee
Jaana Taniberg personalijuht 663 0202 jaana dot taniberg at ria dot ee
Tiia Uibooss finantsjuht 663 0210 tiia dot uibooss at ria dot ee
Kairi Tammik hankejuht 663 0237 kairi dot tammik at ria dot ee
Riina Loorpuu jurist-hankespetsialist 663 0206 riina dot loorpuu at ria dot ee
Piret Aro toetusskeemi juht 663 0298 piret dot aro at ria dot ee
Helen Simisker toetusskeemi projektijuht 666 8897 helen dot simisker at ria dot ee
Ülle Kroon toetusskeemi projektijuht 663 0257 ulle dot kroon at ria dot ee
Airi Aljas toetusskeemi projektijuht 663 0295 airi dot aljas at ria dot ee
Marilin Rosenberg toetusskeemi projektijuht 666 8890 marilin dot rosenberg at ria dot ee

Kommunikatsiooniosakond

Kommunikatsiooniosakond korraldab ameti sisekommunikatsiooni ning teavitab ameti tegevustest, mis võivad mõjutada avalikkust ja partnereid. Osakond korraldab teavitus- ja ennetustegevusi arvutikasutajate teadlikkuse tõstmiseks e-lahenduste ning arvutiturbe küsimustes. Kommunikatsiooniosakond korraldab avalikkuse teavitamist kriisiolukordades.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 139 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
ID-kaardi uuendamise meediapäringud press dot id at lists dot ria dot ee
Meediapäringud press at ria dot ee
Helen Uldrich osakonnajuhataja 663 0233; 516 5258 helen dot uldrich at ria dot ee
Kati Tamm kommunikatsioonispetsialist 663 0231; 522 5735 kati dot tamm at ria dot ee
Maris Valdmets kommunikatsioonispetsialist 663 0256 maris dot valdmets at ria dot ee

Struktuuritoetuse osakond

Struktuuritoetuse osakond täidab struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesandeid: korraldab avatud taotlusvoorusid, menetleb taotlusi, teeb toetuse kasutamise seiret, kontrollib kulude ja tegevuste abikõlblikkust, menetleb maksetaotlusi ja teostab riiklikku järelevalvet toetuse saaja üle.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 129 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Jaak Liivik osakonnajuhataja 663 0215 jaak dot liivik at ria dot ee
Katrin Kivi struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0292 katrin dot kivi at ria dot ee
Eve Kiidemaa struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0291 eve dot kiidemaa at ria dot ee
Inga Vähi struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0205 inga dot vahi at ria dot ee
Helina Aunapuu struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0267 helina dot aunapuu at ria dot ee
Paavo Kirsi peaspetsialist 666 8817 paavo dot kirsi at ria dot ee

Arhitektuuri osakond

Arhitektuuri osakond loob, arendab ja haldab riigi infotehnoloogilist arhitektuuri, tagab kesksete komponentide arenduse ja kooskõlastab riigi infosüsteemi muudatustaotlusi.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 144 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Ott Köstner osakonnajuhataja 666 8821 ott dot kostner at ria dot ee
Eero Vegmann infoanalüütik 663 0282 eero dot vegmann at ria dot ee

Projektijuhtimise osakond

Projektijuhtimise osakond haldab sihtotstarbeliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekte ning arendab andmevahetuskihti X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara, dokumendivahetuskeskust ja elektroonilisi kanaleid.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 145 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
osakonnajuhataja
Jürgen Šuvalov tootejuht (X-tee) 666 8874 jurgen dot suvalov at ria dot ee
Toomas Mölder tootejuht (X-tee) 666 8822 toomas dot molder at ria dot ee
projektijuht (X-tee) 663 0265
Andrei Kargin projektijuht (eID) 663 0261 andrei dot kargin at ria dot ee
Piret Elm projektijuht (eID) 663 0263 piret dot elm at ria dot ee
Helen Raamat projektijuht (eID) helen dot raamat at ria dot ee
Annika Kluge projektijuht (eID) annika dot kluge at ria dot ee
Mark Erlich projektijuht (eID) 663 0294 mark dot erlich at ria dot ee
Maiu Nagel projektijuht (eID) maiu dot nagel at ria dot ee
Kertu Hiire tootejuht (RIHA) kertu dot hiire at ria dot ee
Jan Raik tootejuht (kanalid) jan dot raik at ria dot ee

Teenuste halduse osakond

Teenuste halduse osakond tagab teabevärav eesti.ee, andmevahetuskihi X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara ja dokumendivahetuskeskuse nõuetekohase toimimise, korraldab elektrooniliste kanalite sisuhaldust, korraldab riigi infosüsteemi üldkasutatavate komponentidega seotud osapoolte koolitamist ja teavitamist ning koordineerib teabevaldaja ja teenusepakkuja tegevust teabevärav eesti.ee keskkonnas teabe ja teenuste avalikustamisel. Teabevärav eesti.ee täidab ühtse kontaktpunkti ülesandeid.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 115 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Anneli Touart osakonnajuhataja 663 0280 anneli dot touart at ria dot ee

Kasutajatoe talitus

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Janika Viesemann-Hiiepuu talitusejuhataja 663 0230 help at ria dot ee
Katrin Ringo eesti.ee toimetaja 666 8839 katrin dot ringo at ria dot ee
Eda Allikmaa eesti.ee toimetaja 663 0262 eda dot allikmaa at ria dot ee

Infrastruktuuri osakond

Infrastruktuuri osakond korraldab riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist. Osakond korraldab ka riigi infosüsteemi kindlustavate komponentide ja riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide süsteemsete komponentide, sh rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist inkubatsiooniperioodil. Lisaks korraldab osakond riigi infosüsteemi infrastruktuuri turvameetmete väljatöötamist ja levitamist. Infrastruktuuri osakond haldab väljaarendatava kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavaid süsteeme ja tagab selle käigus riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku varuvõimsuse.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 133 KB)

Üldtelefon: 663 0222
Faks: 663 0221

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Tarmo Hanga osakonnajuhataja 663 0219 tarmo dot hanga at ria dot ee
Ave Aun kliendihaldur 663 0214 ave at aso dot ee

Küberturvalisuse teenistus

Küberturvalisuse teenistusse kuulub viis osakonda: intsidentide käsitlemise osakond, arendus- ja uurimistegevuse osakond, teenuste turvalisuse osakond, kriisireguleerimise osakond ja järelevalve osakond.

Küberturvalisuse teenistust juhib Uku Särekanno, peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal.

Intsidentide käsitlemise osakond

Intsidentide käsitlemise osakond täidab Eesti riigi tasemel CERT ülesandeid. Osakond käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, korraldab ennetavaid tegevusi turvaintsidentide ärahoidmiseks ja kasutajate turvateadlikkuse tõstmiseks ning koostab raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 133 KB)

Üldtelefon: 663 0299
E-post: cert at cert dot ee

Nimi Ametikoht Telefon E-post
osakonnajuhataja 663 0243

Arendus- ja uurimistegevuse osakond

Osakond koordineerib ja korraldab küberturvalisuse uurimis- ja arendustegevust ning korraldab valdkonna koostööd teadus- ja uurimisasutustega.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Kaur Virunurm osakonnajuhataja 666 8849 kaur dot virunurm at ria dot ee

Teenuste turvalisuse osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Martin Mõtus osakonnajuhataja martin dot motus at ria dot ee

Kriisireguleerimise osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Lauri Luht osakonnajuhataja lauri dot luht at ria dot ee

Järelevalve osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Raul Volter osakonnajuhataja raul dot volter at ria dot ee

Tagasi lehele "Riigi Infosüsteemi Amet"