Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Üldkontakt

Aadress Pärnu maantee 139a, 15169 Tallinn Registrikood 70006317
Telefon 663 0200 TP kood 012001
Faks 663 0201 KMKR number EE100829000
E-post ria at ria dot ee    
       
Kasutajatugi 663 0230, help at ria dot ee, E–N 8.30–17.00 ja R 8.30–16.00
Tööaeg E–N 8.15–17.00 ja R 8.30–16.00    
Vastuvõtule registreerimine 663 0200, ria at ria dot ee    
Kuidas tulla?

Asukoha ja parkimise info

Riigi Infosüsteemi Ameti külastamiseks palume Teil kaasa võtta isikut tõendav dokument. Täpsem info

Töötajate kontaktid

Juhtkond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Taimar Peterkop peadirektor 666 8818 taimar dot peterkop at ria dot ee
Andrus Kaarelson peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 663 0232 andrus dot kaarelson at ria dot ee
Uku Särekanno peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal 666 8811 uku dot sarekanno at ria dot ee
Ly Sari peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal 666 8879 ly dot sari at ria dot ee

Peadirektori otsealluvad

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
rahvusvaheliste suhete juht 666 8810
Urve Pastarus kvaliteedijuht 666 8814 urve dot pastarus at ria dot ee
Kristiina Laanest õigusnõunik 666 8863 kristiina dot laanest at ria dot ee

Administratiivteenistus

Administratiivteenistus toetab ameti tööd ning teenindab ametit õiguse, hankemenetluse, finantsarvestuse, asjaajamise, halduse ja personali valdkonnas ning viib ellu Euroopa Liidu struktuurifondide toetusskeemi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine".

Teenistust juhib Ly Sari, peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Jaanika Ailt bürooassistent 663 0200 jaanika dot ailt at ria dot ee
Kätlin Pirk juhiabi 666 8818 katlin dot pirk at ria dot ee
Kristel Kaasik dokumendihalduse spetsialist 663 0209 kristel dot kaasik at ria dot ee
Jaana Taniberg personalijuht 663 0202 jaana dot taniberg at ria dot ee
Kristiina Traumann personalispetsialist 663 0203 kristiina dot traumann at ria dot ee
Tiia Uibooss finantsjuht 663 0210 tiia dot uibooss at ria dot ee
Kairi Tammik hankejuht 663 0237 kairi dot tammik at ria dot ee
Betti-Liisa Joakit hankejurist 663 0206 betti-liisa dot joakit at ria dot ee
Piret Aro toetusskeemi juht 663 0298 piret dot aro at ria dot ee
Ülle Kroon toetusskeemi projektijuht 663 0257 ulle dot kroon at ria dot ee
Airi Aljas toetusskeemi projektijuht 663 0295 airi dot aljas at ria dot ee
Marilin Rosenberg toetusskeemi projektijuht 666 8890 marilin dot rosenberg at ria dot ee

Kommunikatsiooniosakond

Kommunikatsiooniosakond korraldab ameti sisekommunikatsiooni ning teavitab ameti tegevustest, mis võivad mõjutada avalikkust ja partnereid. Osakond korraldab teavitus- ja ennetustegevusi arvutikasutajate teadlikkuse tõstmiseks e-lahenduste ning arvutiturbe küsimustes. Kommunikatsiooniosakond korraldab avalikkuse teavitamist kriisiolukordades.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 139 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Meediapäringud press at ria dot ee
Helen Uldrich osakonnajuhataja 663 0233; 516 5258 helen dot uldrich at ria dot ee
Kati Tamm kommunikatsioonispetsialist 663 0231; 522 5735 kati dot tamm at ria dot ee
Maris Valdmets kommunikatsioonispetsialist 663 0256 maris dot valdmets at ria dot ee

Infoturbe osakond

Infoturbe osakonna üks ülesannetest on jälgida andmekaitsenormide ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist RIAs ning nõustada isikuandmeid töötlevaid teenistujaid.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Ragnar Pirk osakonnajuhataja 663 0244 ragnar dot pirk at ria dot ee

Struktuuritoetuse osakond

Struktuuritoetuse osakond täidab struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesandeid: korraldab avatud taotlusvoorusid, menetleb taotlusi, teeb toetuse kasutamise seiret, kontrollib kulude ja tegevuste abikõlblikkust, menetleb maksetaotlusi ja teostab riiklikku järelevalvet toetuse saaja üle.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 129 KB)

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Jaak Liivik osakonnajuhataja 663 0215 jaak dot liivik at ria dot ee
Katrin Kivi struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0292 katrin dot kivi at ria dot ee
Eve Kiidemaa struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0291 eve dot kiidemaa at ria dot ee
Inga Vähi struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0205 inga dot vahi at ria dot ee
Helina Aunapuu struktuuritoetuse peaspetsialist 663 0267 helina dot aunapuu at ria dot ee
Paavo Kirsi struktuuritoetuse peaspetsialist 666 8817 paavo dot kirsi at ria dot ee

Riigi infosüsteemi teenistus

Riigi infosüsteemi teenistusse kuulub seitse osakonda: andmehalduse osakond, elektroonilise identiteedi osakond, protsesside arenduse osakond, riigiportaali osakond, riigivõrgu osakond, teenindusosakond ja tehnoloogia osakond.

Teenistust juhib Andrus Kaarelson, peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal.

Andmehalduse osakond

Andmehalduse osakond korraldab riigi infosüsteemi haldussüsteemi RIHA, infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee ja asutustevahelise dokumendivahetussüsteemi DVK / DHXi arendamist ja haldamist.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Joonas Heiter osakonnajuhataja 663 0234 joonas dot heiter at ria dot ee
Eero Vegmann infoanalüütik 663 0282 eero dot vegmann at ria dot ee
Vitali Stupin arhitekt 663 0207 vitali dot stupin at ria dot ee
Jürgen Šuvalov X-tee tootejuht 666 8874 jurgen dot suvalov at ria dot ee
Toomas Mölder X-tee kasutusstatistika tootejuht 666 8822 toomas dot molder at ria dot ee
Karl Talumäe X-tee teenusehaldur 663 0230 karl dot talumae at ria dot ee
Jan Raik X-tee teenusehaldur 663 0230 jan dot raik at ria dot ee
Taavi Meinberg X-tee teenusehaldur 663 0230 taavi dot meinberg at ria dot ee
Sander Randorg andmejälgija ja DHXi tootejuht 663 0270 sander dot randorg at ria dot ee
Janno Lepind DHXi teenusehaldur 663 0230 janno dot lepind at ria dot ee
Kristjan Kruus RIHA teenusehaldur 663 0230 kristjan dot kruus at ria dot ee
Kristiina Karula projektijuht 666 8838 kristiina dot karula at ria dot ee

Elektroonilise identiteedi osakond

Elektroonilise identiteedi osakond korraldab eID tarkvara ja internetipõhise autentimissüsteemi arendamist ja haldamist ning usaldusteenuste infrastruktuuri loomist ja ajakohasena hoidmist.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Margus Arm osakonnajuhataja 663 0293 margus dot arm at ria dot ee
Mark Erlich nõunik 663 0294 mark dot erlich at ria dot ee
Andrei Kargin tootejuht 663 0261 andrei dot kargin at ria dot ee
Helen Raamat tootejuht helen dot raamat at ria dot ee
Piret Elm projektijuht 663 0263 piret dot elm at ria dot ee
Annika Kluge projektijuht annika dot kluge at ria dot ee
Maiu Nagel projektijuht maiu dot nagel at ria dot ee

Protsesside arenduse osakond

 Protsesside arenduse osakond tegeleb Riigi Infosüsteemi Ameti arendus- ja haldusprotsessidega.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Kaupo Laagriküll osakonnajuhataja kaupo dot laagrikull at ria dot ee

Riigiportaali osakond

Riigiportaali osakond korraldab Eesti teabevärava eesti.ee arendamist ja haldamist. 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Raimo Reiman osakonnajuhataja raimo dot reiman at ria dot ee
Mari Joamets projektijuht 666 8828 mari dot joamets at ria dot ee
Katrin Ringo toimetaja 666 8839 katrin dot ringo at ria dot ee
Eda Allikmaa toimetaja 663 0262 eda dot allikmaa at ria dot ee

Riigivõrgu osakond

Riigivõrgu osakond korraldab riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist.

Üldtelefon: 663 0222
Faks: 663 0221

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Kaido Plovits osakonnajuhataja kaido dot plovits at ria dot ee
Ave Aun kliendihaldur 663 0214 ave at aso dot ee

Teenindusosakond

Teenindusosakond pakub riigiportaali eesti.ee, DVK, ISKE, RIHA ja X-tee kasutajatuge.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
osakonnajuhataja 663 0230 help at ria dot ee

Tehnoloogia osakond

Tehnoloogia osakond korraldab riigi infosüsteemi kindlustavate komponentide ja riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide süsteemsete komponentide, sh rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist inkubatsiooniperioodil. Lisaks korraldab osakond riigi infosüsteemi infrastruktuuri turvameetmete väljatöötamist ja levitamist. Tehnoloogia osakond haldab väljaarendatava kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavaid süsteeme ja tagab selle käigus riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku varuvõimsuse.

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Tarmo Hanga osakonnajuhataja 663 0219 tarmo dot hanga at ria dot ee

Küberturvalisuse teenistus

Küberturvalisuse teenistusse kuulub viis osakonda: intsidentide käsitlemise osakond, analüüsi ja poliitika osakond, teenuste turvalisuse osakond, kriisireguleerimise osakond ja järelevalve osakond.

Küberturvalisuse teenistust juhib Uku Särekanno, peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal.

Intsidentide käsitlemise osakond

Intsidentide käsitlemise osakond täidab Eesti riigi tasemel CERT ülesandeid. Osakond käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, korraldab ennetavaid tegevusi turvaintsidentide ärahoidmiseks ja kasutajate turvateadlikkuse tõstmiseks ning koostab raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta.

Vaata osakonna põhimäärust (.pdf, 133 KB)

Üldtelefon: 663 0299
E-post: cert at cert dot ee

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Tõnu Tammer osakonnajuhataja 663 0243 tonu dot tammer at ria dot ee

Teenuste turvalisuse osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Martin Mõtus osakonnajuhataja martin dot motus at ria dot ee

Kriisireguleerimise osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Lauri Luht osakonnajuhataja lauri dot luht at ria dot ee

Analüüsi ja poliitika osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Hannes Krause osakonnajuhataja hannes dot krause at ria dot ee

Järelevalve osakond

 

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Raul Volter osakonnajuhataja raul dot volter at ria dot ee

Tagasi lehele "Riigi Infosüsteemi Amet"