Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste infoturbealase küsitluse tulemused

RIA viis 23. maist kuni 8. juunini 2012 läbi infoturbealase küsitluse kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele. Tegemist oli 2010. aastal esmakordselt korraldatud uuringu jätkuküsitlusega.

Seekord küsitleti ainult kohalikke omavalitsusi ja maavalitsusi, riigiasutused jäid valimist välja.

Kuna kohalikud omavalitsused kasutavad mitmeid riiklikke ja enda poolt loodud andmekogusid, on hädavajalik tagada nii enda valduses olevate kui ka riiklike registrite andmete kaitse.

Küsitlusega koguti asutustelt infot, mil määral nad infoturbega tegelevad ning milliseid töövahendeid kasutavad. Lisaks uuriti, millised on peamised takistused infoturbega tegelemiseks ja millised on ootused RIA-le.

Tulemused näitavad, et kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes on infoturbe temaatikaga tegelemine käsile võetud. Enamikel on infovarad ja andmekogud kaardistatud, turvaklassid määratud ja ISKE eest vastutav isik olemas. RIA-lt soovitakse rohkem nii teoreetilisi kui ka praktilisi koolitusi, kohapealset abi ja juhendamist ning reaalsete testide/auditite läbiviimist.

Probleemina tuli välja kohalike omavalitsuste infotehnoloogiliste ülesannete korraldamine. 40 protsendil vastanud asutustest puudub inimene, kes vastutab kohaliku omavalitsuse IT toimimise eest. Selline olukord ei soodusta info turvalist hoidmist.

Küsitluse tulemustest ja ettepanekutest lähtudes püüab RIA kujundada oma infoturbealase poliitika nii, et saaksime asutusi tõhusamalt abistada.

Täname kõiki küsitluses osalenuid!

Lisainfo:
Aare Reintam

Teema: ISKE, Küberturve, RIA

Lisatud 21.06.2012

Tagasi lehele "Uudised"