Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse

Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse (KIIK) ülesanne on tagada, et riigi seisukohast olulised info- ja kommunikatsioonisüsteemid toimiksid tavaolukorras häireteta. Tagada tuleb ka nende süsteemide minimaalne toimepidevus kriisiolukorras.

RIA tegeleb Eesti riigi toimimise seisukohast oluliste avaliku ja erasektori infosüsteemide kaitse korraldamisega üleriigilisel tasemel. Keskendume eelkõige elutähtsate teenuste toimimiseks vajalike infosüsteemide kaitse küsimustele. Elutähtsad teenused on need, mis on hädavajalikud ühiskonna toimivuse, tervishoiu, turvalisuse ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks. Hädaolukorra seaduse kohaselt on Eestis 43 elutähtsat teenust.

Strateegilisel tasemel tegeleb kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) alase teabe kogumise ja hoidmisega riskihalduse osakond. Lisaks koostatakse KII alaseid riskianalüüse, töötatakse välja vastavad turvameetmeid ja korraldatakse järelevalvet nende järgimise üle.

Operatiivtasemel tegeleb elutähtsate teenuste osutamiseks vajalike infosüsteemide kaitsega intsidentide käsitlemise osakond (CERT Eesti).

Mõisted:

Elutähtis teenus – teenus, mis on hädavajalik ühiskonna toimivuse, tervishoiu, turvalisuse ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

Kriitiline infrastruktuur (KI) on vara, süsteem või nende osa, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute toimimiseks. Näiteks tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku, inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimiseks. See on infrastruktuur, mille kahjustada saamine või hävimine mõjutaks oluliselt riiki. (Euroopa Nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ)

Kriitiline informatsiooni infrastruktuur (KII) on info- ja kommunikatsioonisüsteemid, mille toimimine, töökindlus ja turvalisus on olulised riigi toimimise seisukohast. KII on osa KIst.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 22.06.2016

Tagasi avalehele