Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

KIIK korduma kippuvad küsimused (KKK)

 1. Mis on kriitiline infrastruktuur (KI)?
 2. Mis on elutähtis teenus?
 3. Mis on kriitiline informatsiooni infrastruktuur (KII)?
 4. Mis on kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse (KIIK)?
 5. Kes on elutähtsat teenust korraldav asutus (ETKA)?
 6. Kes on elutähtsa teenuse osutaja (ETO)?

1. Mis on kriitiline infrastruktuur (KI)?

Elutähtis ehk kriitiline infrastruktuur on vara, süsteem või nende osa, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute toimimiseks. Näiteks tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku, inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimiseks. See on infrastruktuur, mille kahjustada saamine või hävimine mõjutaks oluliselt riiki. (Euroopa Nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ)

2. Mis on elutähtis teenus?

Elutähtis teenus on hädavajalik ühiskonna toimivuse, tervishoiu, turvalisuse ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

3. Mis on kriitiline informatsiooni infrastruktuur (KII)?

Kriitiline informatsiooni infrastruktuur on info- ja kommunikatsioonisüsteemid, mille toimimine, töökindlus ja turvalisus on olulised riigi toimimise seisukohast. KII on osa KIst.

4. Mis on kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse (KIIK)?

Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse eesmärk on tagada, et riigi seisukohast olulised info- ja kommunikatsioonisüsteemid toimiksid tavaolukorras häireteta. Tagada tuleb ka nende süsteemide minimaalne toimepidevus kriisiolukorras.

5. Kes on elutähtsat teenust korraldav asutus (ETKA)?

Valdkondade kaupa on paika pandud korraldavad asutused, kes koordineerivad teenuste toimepidevuse tagamist ja nõustavad elutähtsa teenuse osutajaid. Need on:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
 • Siseministeerium,
 • Sotsiaalministeerium,
 • Keskkonnaministeerium,
 • Põllumajandusministeerium,
 • Rahandusministeerium,
 • Eesti Pank,
 • viis suuremat kohalikku omavalitsust: Tallinn, Kohtla-Järve, Narva, Pärnu, Tartu.

Korraldav asutus või tema määratud allasutus teostab ka järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise üle. Kui elutähtis teenus katkeb või tekib katkemise oht, peab teenuseosutaja sellest viivitamatult teavitama valdkonna eest vastutavat riigiasutust.

6. Kes on elutähtsa teenuse osutaja (ETO)?

Elutähtsa teenuse osutajad määratakse vastavalt elutähtsate valdkondade eriseadustes sätestatud kriteeriumitele. Nende koostamisel on lähtutud põhimõttest, et kõige olulisemate teenuste osutajad oleksid elutähtsa teenuse osutajad.

Elutähtsa teenuse osutajal on kohustus koostada teenuse toimepidevuse riskianalüüs ning toimepidevuse plaan. Nende dokumentide eesmärk on ennetada teenuste katkemist ja katkemise korral teenus võimalikult kiiresti taastada. Kui elutähtis teenus katkeb või tekib katkemise oht, peab teenuseosutaja sellest viivitamatult teavitama valdkonna eest vastutavat riigiasutust.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 11.01.2012
Uuendatud 26.08.2015

Tagasi lehele "Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse KIIK"