Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Juhendid ja materjalid

Alusdokumendid:

Hädaolukorra seadus sätestab elutähtsad valdkonnad ning nende alla kuuluvad teenused. Elutähtsaid teenuseid osutavad nii avaliku sektori asutused kui eraettevõtted. Hädaolukorra seadus paneb kohustused asutustele elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamisel ning teenuse osutajatele elutähtsate teenuste osutamisel.

Elutähtsa teenuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmed on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega ning reguleerib elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ja nendega seotud infovarade turvameetmete rakendamise korraldamist.

Küberjulgeoleku strateegia 2014–2017 keskendub peamiselt kolmele valdkonnale: elutähtsate teenuste tagamine, küberkuritegevusvastase võitluse tõhustamine ja riigikaitseliste võimete arendamine. Strateegia üks põhieesmärk on kirjeldada meetmeid elutähtsate teenuste katkematuks toimimiseks ja vastupidavuseks ning kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitseks küberohtude eest. Tähelepanu pööratakse elutähtsate teenuste infotehnoloogilistele ristsõltuvustele, mille tagamine ei sõltu Eestis paiknevatest võimekustest.

Infoturbe koosvõime raamistik määrab kindlaks Eesti infoturbe toimimise üldised põhimõtted ning on aluseks riigiasutustele ja erasektorile infoturbe tagamisel.

Juhendid:

 


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 23.09.2010
Uuendatud 05.09.2017

Tagasi lehele "Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse KIIK"