Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Kavandatav SF programm aitab tõsta teadlikkust infoühiskonnast

Vabariigi Valitsus võttis 6. septembril vastu korralduse "Perioodil 2007 – 2013 programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri". Korraldusega määratakse kindlaks Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007–2013 täies ulatuses või osaliselt programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri.

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” raames elluviidava meetme „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” eesmärgiks on inimeste elu ja tegevust toetava ning kaasava infoühiskonna arendamine, saavutamaks olukorda, kus kõigile ühiskonna liikmetele on tagatud vajalikud oskused ja teadmised infoühiskonnas hakkama saamiseks ning saavutada Eestis loodud lahenduste rahvusvaheline tuntus ja tunnustus.

Selleks viiakse läbi igakülgseid teavitustegevusi riigi infosüsteemi ning infoühiskonna võimalustest teadlikkuse tõstmiseks, näiteks kommunikatsiooni- ja reklaamikampaaniad, koolitusmaterjalide koostamine ning koolituste korraldamine, tutvustavate materjalide tootmine ja levitamine ning teised teavitustegevused, mis arvestavad programmi eesmärke.

Meede viiakse ellu 100% programmi alusel. Programmi mahuks on kavandatud 50 mln krooni, mis kaetakse 100%-lt EL struktuurivahenditest. Programmi on kavas hakata rakendama 2007. aasta IV kvartalis. Meetme rakendusasutuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, Struktuuritoetused

Lisatud 12.02.2012

Tagasi lehele "Uudised"