Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Riigiportaali eesti.ee teavituskampaania 2012 "Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!"

Aprillist kuni juuni keskpaigani 2012 toimus riigiportaali eesti.ee teavituskampaania, mille eesmärk oli teavitada inimesi riigiportaali olemasolust ja tutvustada riigiportaali uuenenud võimalusi.

Teavitustegevuste sihtrühmad:

  1. tavakodanikud – internetti kasutavad eesti keelt rääkivad elanikud vanuses 18–74 (fookus 20–50);
  2. ettevõtjad – ettevõtjad või nende esindajad, kes kasutavad riigi e-teenuseid.

Sihtrühma kõnetamisel oli rõhuasetus väljaspool Tallinna ja selle lähiümbrust elavatel inimestel, kuna nende jaoks on riigiasutusteni jõudmine kõige keerukam ja aeganõudvam ning kasu eesti.ee teenuste kasutamisest kõige suurem.

Eesmärgid:

  1. Sihtrühmad on teadlikud riigiportaali olemasolust ja võimalustest ning nad on valmis seda kasutama.
  2. Sihtrühmadel on riigiportaali suhtes positiivne meelestatus – pakutakse arenevat keskkonda ebareaalseid ootusi tekitamata.

Teavitustegevused

Pildil on kampaania keskne tegelane Ervin.

Teavitustegevuste läbiv sõnum oli slogan “Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!”. Sõnum väljendas ühtselt ja selgelt riigiportaali peamist eesmärki – muuta kodanikule riigiga suhtlemine lihtsamaks. Teavitustegevuste loovlahenduse keskne tegelane oli eesti.ee portaalis elav rõõmsameelne ja kärme asjaajaja Ervin, kellel on ainult üks eesmärk – ajada korda iga infopäring ning toimetada info kiirelt ja korrektselt soovijani.

Meediakampaania

Peamise osa teavitustegevustest moodustas meediakampaania. Selle keskne osa oli telekampaania, mis toimus kahe lainena (2 x 2 nädalat) ning mille jooksul näidati kaht eri teleklippi koos reminderitega. Telekampaaniat toetasid trükimeedia ja internetireklaamid. Telekampaania lõppedes toimus sõnumi kinnistamiseks teavitus välimeedias ning ERR raadio- ja telekanalites. Ettevõtjatele suunatud teavitus käivitus kampaania teises faasis ning hõlmas trükimeediat, internetikanaleid ja ERR raadiot.

Roadshow ja Ervinal

Meediakampaaniat toetasid tegevused, millest peamine oli kaheksal nädalalõpul (laupäev-pühapäev) Tallinnas, Haapsalus, Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Rakveres toimunud roadshow. See viidi läbi koostöös riigiportaali eesti.ee meeskonnaga. Roadshow eesmärk oli tekitada inimeste jaoks personaalsem seos riigiportaaliga. Seetõttu anti ülevaade, kuidas saavad inimesed vaadata eesti.ee-s kogu endaga seotud infot, mis on olemas riiklikes registrites.

Roadshow tarbeks loodi Timo Tootsi Memopoli kunstilahendusest inspireeritud veebirakendus Ervinal, mis sisselogimisel kuvas isikuga seonduvat eesti.ee kaudu andmebaasidest kättesaadavat infot.

Kuvati inimese nimi, sünniaeg, perekonnaseis, elukoht, alaealiste laste arv, kinnistute arv, juhi- (sh väikelaeva-) lubade olemasolu, sõidukite arv, kinnistud, haridus, perearst, dokumentide kehtivus, kaitseväeteenistuse staatus, pensionifond, perearst ning ettevõtted.

Info oli esitatud graafiliselt, grupeeritult ning visuaalselt kergesti haaratavalt. Roadshow läbiviimist toetati artiklite ja reklaamidega kohalikes ajalehtedes ning raadioreklaamidega kaubanduskeskuste siseraadiotes. Roadshow'l saadud kontakti kinnistamiseks ja lisainfo andmiseks jagati seda külastanud inimestele eesti.ee sümboolikaga meeneid ja infovoldikuid.

Facebooki mängud jt tegevused

Lisaks roadshow'le toimus kaks Facebooki mängu ning valmis lastekas.ee multifilm (koos toetava lastekas.ee Facebooki mänguga). Partner-veebisaitidel – Statistikaamet, Töötukassa, kohalikud omavalitsused jt – olid bännerreklaamid, lisaks kasutati Google AdWordsi reklaame ja PR-tegevusi, jagati voldikud, meenematerjale ja ärikingitusi.

Teavitustegevuste tulemus

Meediakampaania läks suuresti plaanipäraselt ning teavitustegevuste kulg tervikuna oli igati edukas. Teavitustegevuste suurt märgatavust toetavad statistilised numbrid meediavaldkonnast, Ervinali laialdane kasutatavus ning lai kõlapind meediakanalites.

Teavitustegevuste perioodil oli kasutajate huvi eesti.ee keskkonna vastu väga aktiivne: keskmiselt 60 700 eesti.ee külastajat nädalas, ligi 5000 uut @eesti.ee e-posti suunamist, 1600 inimest aktiveeris mõne teavituse ning ervinal.eesti.ee-d külastati 17 000 korral 72 erinevast riigist.

Teavitustegevuste tulemust võib hinnata igati edukaks, kuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud TNS EMORi uuringu „Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2012“ kohaselt on teadlikkus eesti.ee olemasolust kasvanud 47%-lt (2010. a) 68%-le (2012. a) ning kasutajate arv on kasvanud 33%-lt (2010. a) 52%-le (2012. a).

Teavitustegevuste läbiviija

2011. a II poolaastal viidi läbi võistleva dialoogiga hankemenetlus, mille tulemusel sõlmiti 19.03.2012 riigiportaali „eesti.ee“ teavitustegevuste läbiviimiseks leping Tank Grupi ASiga.

Kampaania toimus Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 24.01.2013
Uuendatud 15.08.2017

Tagasi lehele "Eesti.ee kampaaniad"