Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Käivitati eContenti programmi kontaktpunkt

9.10.2002

Eesti Informaatikakeskus sõlmis koostööleppe sihtasutusega Archimedes eContenti programmi rahvusliku kontaktpunkti käivitamiseks. Selle kohaselt hakkab sihtasutus pakkuma teavet eContenti laiemaks tutvustamiseks, konsulteerima projektide kirjutamist ning vahendama partneriotsinguid. Lähema informatsiooni saamiseks pöörduda Tarmo Pihli poole (tarmop@archimedes.ee).

eContent on Euroopa Ühenduse mitmeaastane programm, mille eesmärgiks on digitaalse infosisu tootmise, levitamise ja kasutamise edendamine. Programm toetab eelkõige avaliku sektori teabele juurdepääsu ja selle teabe hõlpsamat kasutamist, eri keeltes ja eri kultuuride jaoks infosisu loomist ning digitaalse infosisu turu arendamist.

Eesti liitus eContenti programmiga septembrikuus. Eesti esindajad programmi juhtkomitees on Tarmo Pihl ja Imre Siil.

Osalemine eContenti programmis annab Eesti ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele võimaluse mitmete uute interneti võimalusi avardavate projektide elluviimiseks, samuti teistes Euroopa maades arendatavates analoogsetes projektides osalemiseks. Programm aitab kaasa avaliku sektori e-teenuste arendamisele, soodustab avaliku ja erasektori partnerlust, sealjuures avaliku halduse asutustes toodetava informatsiooni kasutamist äriprojektide ettevalmistamisel, toetab mitmekesise internetisisu loomist paljudes keeltes, samuti elektroonse keeleressursi väljatöötamist, pöörates erilist tähelepanu väiksematele keeltele, mille puhul ettevõtjatel puuduvad turu vähese suuruse tõttu piisavad stiimulid tootearendusse investeerimiseks. Viimati mainitud keelte hulka kuulub ka eesti keel. Programm näeb ühtlasi ette toetusi internetiprojektidega tegelevate regionaalsete äriinkubatsiooni ja arenduskeskuste võrgu väljakukujundamiseks, võimaldades väikeettevõtjatel end potentsiaalsetele investoritele paremini nähtavaks teha.

Euroopa Komisjon on 2001–2005 kestvale programmile eraldanud 100 miljonit eurot.

Teema: RIA

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Uudised"