Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Järvamaa interneti levik läbis kontrolli

6.7.2006

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse tellimusel teostas Sideamet 27. ja 28. juunil esimese maakonnana Järvamaal andmeside kvaliteedi ja interneti kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimiseks mõõdistamistöid. Mõõtmisalasse oli valitud 32 erinevat küla Järvamaale ettenähtud leviala piires. Valimi puhul arvestati kohalike omavalitsuste ettepanekuid ning samuti mõõdistati külades, kus teenusepakkujale oli juba praeguseks laekunud rohkem avaldusi. Mõõdistamisega olid kaetud kõik Järvamaa vallad vähemalt kahe külaga.

Programmi "KülaTee 3" raames korraldatud riigihanke "Järva maakonnas interneti püsiühenduste teenuse ostmine" edukaks pakkujaks osutus Norby Telecom AS, kes pakub WiMax tehnoloogial põhinevat internetti. Norby Telecom AS kasutab interneti leviala loomiseks Järvamaal kuut masti: Kõrveküla, Järva-Jaani, Suurpalu, Imavere, Rae ja Väätsa masti.

Signaali mõõtmine teostati Norby Telecom AS-i teenusega liitumise standardtingimustest lähtuvalt seitsme meetri kõrgusel maapinnast. Mõõtmiste juurde olid kutsutud ka kõigi asjast huvitatud osapoolte esindajad. Kõikides punktides määrati kaugus baasjaamast, signaali tugevus, signaal-müra suhe ning üles- ja allalaadimiskiirus. Internetiühenduse toimivus seitsme meetri kõrgusel maapinnast tuvastati 30 külas. Kahes külas, mis asusid suhteliselt tiheda metsa keskel, polnud signaali võimalik vastu võtta.

Kuigi signaali levimiskauguse hindamine polnud eesmärgiks, võib Sideameti protokolli analüüsides öelda, et pooled positiivsed mõõtmistulemused olid saavutatud baasjaamast kaugemal kui 10 km ja kolmes punktis oli levi isegi 16–17 km kaugusel.

Mõõtmistulemusi vaadates võib esialgse üldhinnanguna tõdeda, et WiMaxi tehnoloogial põhinev traadita andmeside teenus on kindlasti edukalt kasutatav ka hajusasustusega maapiirkondades. Järgmiseks maakonnaks, kus Sideamet plaanib juba juuli alguses Külatee 3 projekti raames teha interneti kättesaadavuse ja parameetrite kontrollmõõdistamisi, on Jõgevamaa.

Teema: ASO

Lisatud 07.03.2013

Tagasi lehele "Uudised"