Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Järelevalve

RIA kontrollib riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning elutähtsa teenuse, sideteenuse ja usaldusteenuse osutajate oluliste infosüsteemide turvalisust.

Järelevalve läbiviimisel tugineme järgmistele seadusele:

Avaliku teabe seaduse alusel valvame järele selle üle, et andmekogude haldamine vastaks seadusele, teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele. Seaduse §439 kohaselt tuleb kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutada riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme, sh infosüsteemide turvameetmete süsteemi.

Hädaolukorra seaduse alusel on RIA ülesanne järele valvata elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete alalise rakendamise üle.

Elektroonilise side seaduse alusel teeme järelevalvet sideteenuse osutajatele kehtestatud sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamiseks kehtestatud nõuete täitmise üle.

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse alusel teeme järelevalvet usaldusteenuse osutajatele kehtestatud nõuete täitmise üle.

Oma ülesannete paremaks täitmiseks teeme koostööd valdkondadega CERT ja KIIK.

Vajadusel nõustame järelevalve käigus infosüsteemide omanikke kehtestatud nõuete osas.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 31.01.2012
Uuendatud 06.02.2018

Tagasi lehele "Küberturvalisus"