Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Programmist/toetusskeemist rahastatud uuringud

 

Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring (.pdf, 4.14 MB), 2017
Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet ja Vaata Maailma SA (EL struktuuritoetuse toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" 
Teostaja: Kantar Emor

eID kasutajatoe analüüs  (.pdf, 1.19 MB), 2016/2017
Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet (EL struktuuritoetuse  toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine") 
Teostaja: AS PricewaterhouseCoopers Advisors

Elutähtsate teenuste osutamist mõjutavate tegurite kaardistamise uuringu kokkuvõte (.pdf, 539 KB), 2016
Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet (EL struktuuritoetuse  toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: KPMG Baltics OÜ

Riigipilve kontseptsiooni rakendamise õigusanalüüs (.pdf, 1.04 MB), 2016
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (EL struktuuritoetuse  toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: Sorainen

Kübervaldkonna õigusanalüüs (.pdf, 1.56 MB)
2016
Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet (EL struktuuritoetuse  toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")

Teostaja: Lextal

Andmekvaliteedi tagamise uuringu lõpparuanne (.pdf, 840 KB),
Küsimustik andmekvaliteedi küpsustaseme määramiseks (.xlsx, 45 KB),
Andmekogude andmekvaliteedi tagamise uuring (.pdf, 652 KB),
Juhend andmekogu omanikele (.pdf, 572 KB).
2016
Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet (EL struktuuritoetuse  toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: PricewaterhouseCoopers Advisors

Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2014 (.pdf, 3 MB)
Tellija: RIA koostöös MKMiga (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: TNS Emor

Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring 2014 (.pdf, 2.56 MB)
Tellija: RIA koostöös Vaata Maailma Sihtasutusega (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: TNS Emor

Avaliku sektori veebilehtede ligipääsetavuse uuring 2013 (.pdf, 1.22 MB, valminud 2014)
uuringu lisa
(.ods, 154 KB)
Tellija: MKM, RISO, RIA (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: AS Ernst & Young Baltic

Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring 2010 (.pdf, 2.3 MB, valminud 2011)
uuringu lisa 1 (.ods, 85 KB)
Tellija: MKM, RISO, RIA (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: Axis Multimedia OÜ

Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring 2011 (.pdf, 477 KB)
Tellija: MKM, RISO, RIA (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: AS Cybernetica

Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks 2011 (.pdf, 1.2 MB)
uuringu lühikokkuvõte (.pdf) (264 KB)
Tellija: MKM, RISO, RIA (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: Dokumendikonsultatsioonide OÜ

Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega 2010:
uuringu kokkuvõte
(.pdf, 1.51 MB)
Tellija MKM, RISO, RIA (EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine")
Teostaja: TNS Emor

Riigiportaal eesti.ee teenusepakkujate seisukohast (.pdf, 98 KB)
Sihtrühma telefoniküsitlus aprillis 2009
Teostaja: Turu-uuringute AS

Lõpptarbija hinnangud riigiportaalile eesti.ee (.pdf, 92 KB)
15–74 aastase elanikkonna küsitlus aprillis 2009
Teostaja: Turu-uuringute AS


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 30.04.2012
Uuendatud 11.01.2018

Tagasi lehele "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"