Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Dokumendid

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo perioodil 2014–2020

RIA viib ellu:

EL struktuuritoetuse toetusskeem "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2015. a käskkiri nr 15-0150 "Toetuse andmise tingimused infoühiskonna teadlikkuse tõstmiseks" (05.12.2017 muudatustega redaktsioon; .pdf, 596.78 KB)

EL struktuuritoetuse toetusskeemi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" tegevuskavad ja aruanded:

2018–2019
Tegevuskava 2018–2019 (.pdf, 309 KB)

2017–2018
Tegevuskava 2017–2018 (.pdf, 73.8 KB)  
2017. aasta kokkuvõte (.pdf, 376.08 KB)

2016–2017
Tegevuskava 2016–2017 (.pdf, 79.48 KB)  
2016. aasta kokkuvõte (.pdf, 259.90 KB)

2015–2016
Tegevuskava 2015–2016 (.pdf, 127 KB)
2015. aasta kokkuvõte (.pdf, 200 KB)

EL sf programm "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. augusti 2009. a käskkiri nr 238 “Programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” kinnitamine" (26.02.2015 muudatustega redaktsioon; .pdf, 94 KB)

EL sf programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" tegevuskavad ja aruanded:

Lühikokkuvõte programmi tegevustest 2007–2015 (.pdf, 126 KB)

2015
Tegevuskava 2015 (.pdf, 120 KB)
2015. aasta kokkuvõte (.pdf, 154 KB)

2014–2015
Tegevuskava 2014–2015 (.pdf, 98 KB)
2014. aasta kokkuvõte (.pdf, 152 KB)

2013–2014
Tegevuskava 2013–2014 (.pdf, 107 KB)
2013. aasta kokkuvõte (.pdf, 131 KB)

2012–2013
Tegevuskava 2012–2013 (.pdf, 92 KB)
2012. aasta kokkuvõte (.pdf, 120 KB)

2011–2012
Tegevuskava 2011–2012 (.pdf, 121 KB)
2011. aasta kokkuvõte (.pdf, 81 KB)

2010–2011
Tegevuskava 2010–2011 (.pdf, 67 KB)
2010. aasta aruande kokkuvõte (.pdf, 93 KB)

2009–2010
Tegevuskava 2009–2010 (.xls, 100 KB)
2009. aasta aruande kokkuvõte (.pdf, 102 KB)

2007–2008
Tegevuskava 2007–2008 (.xls, 61.5 KB)
2007.–2008. aruanne (.pdf, 128 KB)

EL struktuuritoetusele viitamise juhend

Nii programmi kui toetusskeemi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Palume partneritel/tööde teostajatel kinni pidada vastavatest teavitamis- ja viitamisnõuetest. Teavituse põhimõtted, logod jms leiate Struktuurifondide kodulehelt.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 09.07.2008
Uuendatud 28.06.2018

Tagasi lehele "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"