Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

IT-teemalise telesarja hanke küsimused-vastused

Küsimus: Pakkuja kvalifikatsioon - aastatel 2008-2010 on meie firma  tootnud 1 mängufilmi, 1  dokumentaalfilmi ning hetkel on tootmises teine dokkfilm. Kas sellisel juhul täidame vajaliku 3 telesaate nõudmise?
Vastus: Kvalifikatsiooni hindate te ise kõige paremini. Ei tahaks osalise info põhjal hetkel hakata hinnanguid andma. Kui leiate, et teil on kvalifikatsioon ja viimasel kolmel aastal tehtud piisavalt (lühi)filme, saateid või muid samaväärseid teoseid, siis kirjutage nad kõik üles.

Küsimus: Saatejuht ja rezhissöör - juhul, kui keegi teine pakub sama saatejuhti või rezhissööri? Ühesõnaga kas neil, kes meie pakkumises osalevad, on piirang end siduda ainult ühe pakkujaga?
Vastus:  siin on küsimus, kas saatejuht on teie töötaja või vabakutseline? Vabakutselist spetsialisti saab käsitleda allhankijana (võib osaleda mitmes kohas allhankijana, aga ei tohi ise pakkumust esitada). Kui saatejuht on teie töötaja, siis on ta pakkuja meeskonnas ja teistele pakkujatele enam allhanget teha ei saa.

Küsimus:  Kas teie käsutuses oleva eelarve umbkaudse suurusjärgu kohta on võimalik saada mingitki aimu?
Vastus: Nagu mainitud, konkreetset eelarvet me ei saa öelda. Lähtuge piirist, mis teile endale hinna-kvaliteedi suhte osas mõistlik tunduks.

Küsimus: Tean, et X esitab omapoolse pakkumise selle riigihanke raames. Küll on aga meil (Y) plaanis esitada omapoolne pakkumine ühispakkumisena koos X-iga. Sellest ka minu küsimus, kui X ise juba ühe pakkumise esitab, kas ta siis on lubatud ka tema osalemine teises pakkumises kaastaotlejana?
Vastus: Kui ise pakkumus esitada, siis teise pakkuja juures tõesti enam allhankija olla ei saa. Selle kohta on kinnitus HD 3.1.1.5. ja üks punkt ka riigihangete seaduses. Kui soovite, võin konkreetse punkti üles otsida.

Küsimus: Kas üleriigiliseks kanaliks loetakse ka ETV2?
Vastus: Hankedokumendis on kirjas, et kanal peab olema üleriigiline ja kanali valikul tuleb lähtuda kanali vaadatavusest antud sihtgrupis. Kui pakkuja leiab, et ETV2 on just õige kanal, mis sihtgrupile sobib, siis ei ole ükski üleriigiline kanal välistatud, kui pakkumuses on piisav põhjendus.

Küsimus: Järgmise telehooajani on aega niivõrd palju, et telekanalitel ei ole programm veel paigas. Samuti ei ole ükski telekanal nõus garanteerima arendusfaasis olevale telesarjale kindlat eetriaega. Kuidas on võimalik punkti 5.5. alusel anda väärtuspunkte?

Vastus: Saan teie murest aru, nii vara on tõesti raske siduvaid leppeid teha. Samas, eellepped telekanalitega peavad ju igal juhul olemas olema, vastasel juhul ei saaks pakkuja kindel olla, et toodang üldse eetrisse läheb. Omalt poolt saavad RIA ja tootja garanteerida, et saade tuleb ning kindlasti on Teil kanaliga rääkimise ajaks olemas ka kontseptsioon, mida neile tutvustada. Nii, et indikatiivseid eetriaegu soovime pakkumuses kindlasti näha, selle alusel saame ka punkte anda.

Küsimus: Tegeleme hetkel riigihanke dokumentatsiooni lõpliku vormistamisega ka tekkis küsimus, et kui 2 firmat esitavad koos ühispakkumise, kas siis mõlemad firmad peavad täitma hanketingimustes ette nähtud tingimuse: pakkuja peab olema viimaste aastate jooksul (2008-2010) jooksul osutanud vähemalt 3 korda samalaadset teenust. Kas mõlemal firmal peab olema täidetud antud tingimus või piisab sellest kui ühel kahest esitajast on antud tingimus täidetud? Või on mõlema pakkuja tehtud tööd võimalik liita?

Vastus: Telesarja hankes on aktsepteeritav ühispakkujate kogemuse summeerimine

Küsimus: Lisa 1 p 3.2 ütleb, et iga saade peab olema eraldivõetuna üks tervik (..mida edaspidi on võimalik kasutafa ka iseseisvana). Kas see tähendaks seda, et väljahääletamissüsteemi ei tohiks kasutada? Igasugused väljahääletamisskeemid lisavad mängulisust ja vaatajate arvu.

Vastus: Mängulisust lisava elemendina tohib ikka kasutada - saate põhirõhk on ju ikkagi millelgi muul. Üksiku saate kui terviku nõue käib just saate põhiosa kohta.

Küsimus: Küsimus punkti 3.1.1.6. kohta: "pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, sealhulgas on viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasunud sotsiaalmaksu;"
Mida tähendab täpsemalt selle punkti viimane osa? Kui mõne kuu lõikes on olnud sotsiaalmaksu tasumisel viivitusi (tänaseks on maksud tasutud), kas siis on võimalik hankel osaleda?

Vastus: Punktis toodud nõue tähendab seda, et hankemenetluse ajal ei tohi pakkujal olla maksuvõlga.
 

Lisatud 12.05.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"