Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

IT-süsteemide turvameetmeid soovib parandada 51 omavalitsust

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) korraldatud ISKE rakendamise taotlusvooru esitasid linna- ja  vallavalitsused ning kohalike omavalitsuste liidud 23 taotlust. Toetus võimaldaks kohalikel omavalitsustel kasutada tõhusamaid turvameetmeid oma IT-süsteemide, võrkude ja info kaitseks.

Vooru eelarve on 300 000 eurot ning taotlusi esitati kaks korda suuremale summale. Potentsiaalsed toetuse saajad valib välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hiljemalt septembris. Toetuse maksimaalne summa on 75 000 eurot projekti kohta.
 
"Praegu lahendab iga vald oma IT probleeme üksi. See nõuab palju raha ja kohaliku IT-toe olemasolu. Üldjuhul ei ole valdadel ressursse, et tagada korrapärane infoturve. Lisaks ei hallata süsteeme parimatele praktikatele vastavalt," ütles RIA ISKE valdkonnajuht Aare Reintam. "ISKE vooru puhul on positiivne see, et mitu valda taotleb ühiselt keskset turvalahendust. See aitab ressursse optimeerida ja teeb haldamise lihtsamaks. Ka omavalitsusliidud taotlevad liikmetele ühtset varunduslahendust," lisas Reintam.
 
Mais 2012 kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste seas läbi viidud infoturbe küsitlusest selgus, et RIA-lt oodatakse lisaks toetustele ka kohapealset abi ja juhendamist, reaalsete testide ja auditite läbiviimist ning praktiliste koolituste korraldamist. EL struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ läbi viidavas „Tark e-riik“ koolitustesarjas algavadki ISKE rakendajatele tasuta koolitused, mille enamik gruppe on juba komplekteeritud. Koolitaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse infoturbe osakonna juhataja Martti Allingu, kes jagab kogemusi ISKE juurutamisest Justiitsministeeriumis ja selle haldusalas. Seminaridel tuuakse praktilisi näiteid, kuidas standardit optimaalselt rakendada, millest alustada ning kuidas vigu vältida. Lisainfot koolitusprogrammi kohta saab veebilehelt www.ria.ee/koolitused.
 
ISKE ehk infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem on infoturbe standard, mille eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus. Süsteem on loodud eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvalisuse tagamiseks.

Nii avatud taotlusvooru "Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine turvameetmete rakendamisega IT-süsteemides, võrkudes ja IT-rakendustes vastavalt kolmeastmelisele etalonturbesüsteemile (ISKE)" kui "Tark e-riik" koolitusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, ISKE, Küberturve, Struktuuritoetused

Lisatud 13.08.2012

Tagasi lehele "Uudised"