Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

ISKE rakendamise taotlusvoorus tunnistati vastavaks 19 taotlust

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) vaatas läbi ISKE rakendamise taotlusvooru eeltaotlused. Neist 19 tunnistati vastavaks ning anti hindamiseks üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) komisjonile.

Kokku esitati taotlusvooru „Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine turvameetmete rakendamisega IT-süsteemides, võrkudes ja IT-rakendustes vastavalt kolmeastmelisele etalonturbesüsteemile (ISKE)“ 24 taotlust.

Vooru üldmaht on 300 000 eurot. MKMi komisjonile hindamiseks edastatud 19 projekti kogumaht on ligi 450 000 eurot. Neljas projektis soovitakse ISKEt rakendada enam kui ühes omavalitsuses. Need taotlused olid ka mahult suurimad, ulatudes lubatud maksimaalse 75 000 euro lähedale.

Lõplik toetusesaajate nimekiri veel ei selgu. Esmalt hindab eeltaotlusi MKMi komisjon ning moodustab neist paremusjärjestuse. Piirsumma sisse jäävate projektide elluviimiseks tuleb toetuse taotlejatel korraldada hanked ja esitada RIA-le hanketulemused. Seejärel otsustab RIA, kas täistaotlus rahuldatakse või mitte.

Taotlusvooruga seotud uuudised:

Teema: Küberturve, RIA, Struktuuritoetused

Lisatud 30.08.2012

Tagasi lehele "Uudised"