Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Investeeringute kavast toetatakse viit RIA projekti

Valitsus kiitis neljapäeval, 9. augustil heaks infoühiskonna edendamise investeeringute kava aastateks 2012–2013. Sellega toetatakse ka viit RIA projekti kokku 1 741 780 euroga.

ID-kaardi ja digitaalallkirjade kasutusvõimaluste laiendamist toetatakse 340 000 euroga. Projektiga võetakse X-teel päringute tõestamiseks kasutusele tavaline digiallkiri ning uuendatakse ID-kaardi liidestusprogramme ning ID-kaardi baastarkvara. Lisaks on plaanis analüüsida digitaalallkirjavorme, et valida tulevikus kõrgema turvataseme ja rahvusvahelise ühilduvusega vorm.

350 000 euroga toetatakse riigi magistraalvõrgu laiendamist ja seadmete uuendamist. Projekt on vajalik selleks, et riigiasutuste andmeside oleks jätkuvalt turvaline ning tuleks toime üha suureneva andmehulgaga.

Riigi infosüsteemi ja infoühiskonna turvalisuse mõõtmise ning tõstmise projekti toetatakse 400 000 euroga. Projektis kontrollitakse riigi, kohalike omavalitsuste ja elutähtsate teenuste osutajate side- ja infosüsteemide turvalisust. Lisaks soovitatakse, kuidas süsteemid turvalisemaks muuta. Projektiga soetatakse ka seadmed, mille abil saab RIA testida turvalisust väliste partnerite abita.

417 825 euroga toetatakse riigiportaali eesti.ee mobiilse versiooni loomist ja portaali turvalisemaks muutmist. Arendatakse ka dokumendivahetuskeskust (DVK), dokumendihaldussüsteeme ja teenust „Minu dokumendid“, et kasutajad saaksid kogu oma ametliku kirjavahetuse ja dokumentide menetlusinfo riigiportaalist. Kuna portaali lisandub üha uusi teenuseid ning kasutajaskond suureneb, viiakse eesti.ee üle ISKE turvatasemele K2.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakenduskava järgi hakkab riigiportaal eesti.ee vahendama 2014. aastast rohkem kui 200 tegevusloa taotlemist. Selleks liidestatakse riigiportaaliga mitmed registrid, näiteks majandustegevuse register. Investeeringute kavast toetatakse projekti 233 955 euroga.

Projektid viiakse ellu 2013. aasta lõpuks.

Valitsuse otsusel toetatakse aastatel 2012 ja 2013 investeeringute kavast 18 projekti 5,9 miljoni euroga. Projekte finantseeritakse Euroopa Liidu struktuuritoetustest.

Teema: ASO, DVK, KIIK, Küberturve, PKI, RIA, Riigiportaal

Lisatud 10.08.2012

Tagasi lehele "Uudised"