Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Infoühiskonna arendamiseks saab toetust taotleda

RIA alustab 29. juunil struktuuritoetuse taotluste vastuvõttu projektide rahastamiseks, mis aitavad sel ja järgisel aastal edendada infoühiskonda.

Toetuse taotlusi võtab RIA vastu jooksvalt 2009. ja 2010. aasta jooksul, projektide rahastamiseks on kokku 250 miljonit krooni.

Toetusi saab kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil riigivalitsemise tõhustamiseks; kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele avalike teenuste paremaks osutamiseks ning tehniliste ligipääsuvõimaluste ja osalusvõimaluste suurendamiseks.

Toetust võivad taotleda põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Toetuse saamiseks peab arendusprojektide sisu olema:

  • kasutuses olevate riigi infosüsteemi koosvõime suurendamine, sh süsteemide täiustamine ja andmete korrastamine;
  • riigi infosüsteemi turvalisuse tõstmine;
  • teabe universaalsele digitaalsele kujule viimine koos selle avalikult kättesaadavaks tegemisega;
  • üleminek paberivabale asjaajamisele avalikus halduses;
  • avalike teenuste, sh infoteenuste arendamine.

Lisainfot taotluste esitamise kohta saab struktuurifondide lehelt ja meiliaadressilt ria at ria dot ee.

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 10.06.2009

Tagasi lehele "Uudised"