Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Infoturbe sissejuhatus

Kirjeldus

Koolitus annab baasteadmised infoturbe mõisteruumist ja protsessidest. Koolituse eesmärk on luua infoturbest kompaktne pilt, et koolitusel osaleja oskaks põhjalike IT alaste teadmisteta teha õpitu põhjal oma organisatsioonis infoturbe rakendamiseks valikuid, tunda ära põhilisi ohukohti ning planeerida meetmeid infoturbe riskide maandamiseks.

Sihtgrupp: tavakasutaja tasemega avaliku sektori spetsialistid, osalemine ei nõua eelteadmisi infoturbest.

NB! Koolitus ei ole mõeldud IT-spetsialistidele.

Aeg

Kuupäev 12.09.2013
Kell 9.00–15.30
Koolituse asukoht Tallinn, BCS Koolitus AS Koolituskeskus, Ahtri 10 B
Kestus 6,5 tundi
Päevajuht Andro Kull

Päevakava ja materjalid

9.00–9.30 Kogunemine ja hommikukohv

9.30–11.00 I sessioon

Koolituse tutvustus. Infoturbe põhimõisted, metoodikad ja praktikad (ISO standardid, ISKE). Infovarade, ohtude ja nõrkuste kaardistamine ning analüüs. Asutuse infovarade kaardistamise praktiline harjutus.

11.00–11.15 Kohvipaus

11.15–12.45 II sessioon

Infoturbe riskid, infovarade käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Riskihinnangute andmine, riskiskaalad, jääkriski määratlemine ja kinnitamine. Infoturbe riskide analüüsimise praktiline harjutus.

12.45–13.30 Lõuna

13.30–15.30 III sessioon

Riskide maandamise võimalused. Füüsilised, organisatsioonilised ja tehnilised infoturbe meetmed. Meetmete rakendamine ja rakendusplaan. Infoturbe käigushoidmine ja kontroll. Infoturbe meetmete planeerimise praktiline harjutus.

Koolitusmaterjalid (.pdf, 2060 KB)


Koolitus korraldatati "Tark e-riik" koolitusprojekti raames EL sf programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

Tark e-riik koolituste logo

Registreerimine

Koolitus on toimunud


Teema: ISKE

Lisatud 13.08.2013
Uuendatud 20.09.2013Tagasi lehele "Koolitused"