Riigi infosüsteemi

Valdkonnad

Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA

Kaardistab riigi infosüsteemi, annab teavet andmekogude, klassifikaatorite ja semantikavarade kohta.

  Loe edasi

Andmevahetuskiht X-tee

Võimaldab Eesti riigi infosüsteemide vahelist turvalist andmeliiklust. 

  Loe edasi

Avaliku võtme infrastruktuur PKI

Tagab tarkvaralised lahendused elektroonilise identiteedi (näiteks ID-kaart) kasutamiseks.   

  Loe edasi

Dokumendivahetuskiht DHX

Lihtsustab asutuste ja infosüsteemide vahelist elektroonilist dokumendivahetust. 

  Loe edasi

Riigiasutuste andmeside ASO

Pakub riigiasutustele andmesideteenuseid. 

  Loe edasi

IT taristu

Haldab riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavaid süsteeme ja kindlustab infosüsteemi toimimiseks vajaliku varuvõimsuse.  

  Loe edasi

Riigiportaal eesti.ee

Koondab riigi info, kontaktandmed ning avalikud e-teenused, et e-riigi lahendused oleksid leitavad ühest kohast.

  Loe edasi

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine

EL struktuuritoetuse toetusskeem suurendab e-lahenduste kasutamist ja soodustab uute e-teenuste teket. 

  Loe edasi

Küberturvalisuse

teenistus

Küberturvalisus

Küberturbe strateegiate ja poliitikate arendamine. Järelevalve elutähtsa teenuse osutamise turvameetmete üle.

  Loe edasi

Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse KIIK

Korraldab elutähtsate teenuste toimimiseks vajalike infosüsteemide kaitset.  

  Loe edasi

Turvaintsidentide käsitlemine CERT Eesti

Tuvastab, jälgib ja lahendab Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente ning tegeleb kasutajate turvateadlikkuse tõstmisega. 

  Loe edasi

Infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE

ISKE rakendamine aitab tagada andmete ja IT-süsteemide turvalisuse. 

  Loe edasi

Riigi Infosüsteemi Amet

IT-halduse kordade ja juhendite näidised

Uudised

CERT-EE hoiatab: Kriitiline turvanõrkus WPA2 protokollis

16.10.2017

WPA2 protokollis tuvastati kriitiline turvanõrkus, mis lubab kasutaja ja WiFi pääsupunkti vahelist liiklust pealt kuulata. Teatud juhtudel ja rakenduste puhul võib ründajal õnnestuda ka kasutaja sessiooni ülevõtmine ning autoriseerimata toimingute tegemine kasutaja eest. Kodukasutajad peaksid eelkõige uuendama oma arvutite ja nutitelefonide tarkvara.

Veel uudiseid

Koolitused

Praegu ei toimu koolitusi.

Kõik koolitused

Tööpakkumised

  • Praegu ei ole tööpakkumisi.

Viide riigiportaali eesti.ee