Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

SAN kettasüsteem

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja avatud hankemenetluse "SAN kettasüsteem". Hanke viitenumber riigihangete registris on 111216.

Riigihangete registri uuendusena saab hankedokumendid nr 195 otse registrist alla laadida. Endiselt on hankedokumente võimalik saada ka pärast taotluse saatmist hankemenetluse ajal toimiva e-posti aadressile 195@lists.ria.ee või Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest (Rävala 5, V korrus) ise kohale tulles. Taotluses peavad olema märgitud hankedokumentide väljastamist taotleva ettevõtte nimetus, täpne postiaadress koos postiindeksiga, kontaktisik ja tema kontaktandmed ning kinnitus, kas pakkuja on või ei ole nõus hankemenetluses edastatavate dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. aprill 2009 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

Pakkumuste avamine toimub 14. aprillil 2009 kell 11.30 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse nõupidamiste ruumis aadressil Rävala 5, V korrus, Tallinn.

Küsimused - vastused

1. Küsimus (saabunud 04.03.2009): Kas HD 2.2.6 vahemälu maht peab olema FC ketaste puhul 8GB ja SAS ketaste puhul 16GB (4GB ühe protsessori kohta)?

Vastus (avaldatud 06.03.2009): Küsimus õige, teeme HD Lisa 2 punkti 2.2.6 järgmise korrektiivi "Vahemälu maht peab olema FC ketaste korral 8GB (4GB ühe kontrolleri kohta) ja SAS ketaste korral 16GB (8GB ühe kontrolleri kohta)."

2. Küsimus (saabunud 10.03.2009): Tekkisid täpsustavad küsimused punktides 5.1.6.1; 5.2.1.3; 5.2.1.4 nõutu osas. Mida peetakse antud hanke raames sarnaseks esemeks, vastavaks esemeks, sarnaseks asjaks?

Vastus (avaldatud 11.03.2009): Sarnane asi (vastav ese, sarnane ese) käesoleva hankemenetluse raames on sarnaselt hanke objektiga - SAN kettamassiivid (sh nende funktsionaalsust tagavad tarkvaralitsentsid), vastav viide on toodud ka HD p 5.1.6.1 juures (viide HD punktile 2.1).

3. Küsimus (saabunud 10.03.2009): Kas pakkuja peab olema müünud, omama nõutavat käivet, referentse, jne konkreetse pakutava mudeli osas?

Vastus (avaldatud 11.03.2009): Pakkuja ei pea olema müünud, omama nõutavat käivet, referentse jne konkreetse pakutava mudeli osas, kuid peab olema müüdud ja omama nõutavat käivet  sarnaste SAN  kettamassiivide ja lahenduste osas.

4. Küsimus (saabunud 11.03.2009): Millest on tingitud erinev vahemälu nõuded erinevate ketta-tehnoloogiate kasutamise korral?

Vastus (avaldatud 17.03.2009): Kuivõrd SAS kettatehnoloogia on meie jaoks liialt uus ning pole SAN tootjate hulgas veel laialdaselt kasutusele võetud, siis tulenevalt sellest on võimalike riskide maandamiseks esitatud niisugune nõue.

5. Küsimus (saabunud 11.03.2009): Kas SAS ketaste korral aktsepteeritakse ka pakkumist 4 GB ühe kontrolleri kohta?

Vastus (avaldatud 17.03.2009): Ei aktsepteerita, lähtuda tuleb HD nõuetest.

6. Küsimus (saabunud 12.03.2009): Miks nõutav vahemälu maht on kahekordselt erinev SAS ja FC ketaste kasutuse puhul. Millistest kaalutlustest lähtuvalt on selline eristus tehtud?

Vastus (avaldatud 17.03.2009): Kuivõrd SAS kettatehnoloogia on meie jaoks liialt uus ning pole SAN tootjate hulgas veel laialdaselt kasutusele võetud, siis tulenevalt sellest on võimalike riskide (nt. jõudlusprobleemide) maandamiseks esitatud niisugune nõue.

7. Küsimus (saabunud 12.03.2009): Kas pole õige siiski algne versioon (4GB vahemälu kontrolleri kohta), s.t. 8GB kogu kettasüsteemi kohta?

Vastus (avaldatud 17.03.2009): Ei ole, tulenevalt muudetud HD nõuetest (Lisa 2 punkt 2.2.6) on nõutud SAS ketaste korral 8GB ühe protsessori kohta s.t. 16G kogu kettasüsteemi kohta.

8. Küsimus (saabunud 13.03.2009) punkti 2.2.2 RAID veaskeemide tasemed: 0, 1, 5, 6,1/0 ja sellega seoses punkt 2.2.3 RAID tasemete käsitsi määramise kohta: Kas tellija aksepteerib seadet, mis kasutab veaskeemi RAID DP (RAID6) ja lisavõimalusena RAID4 (RAID5) ning garanteerib samaväärse ja parema kiiruse ja andmete kaitstuse kui konkureerivad tooted RAID 1 või 1/0 korral? (RAID0 skeem ei tule andmete kaitstuse seisukohalt kõna alla.)

Vastus (avaldatud 17.03.2009): Ei aktsepteeri, sest esitatud HD nõuded peavad olema täidetud. RAID DP (RAID6) tugi on nõutud nagunii vastavalt HD lisa 2 punktile 2.2.2, lisaks sellele peab olema täidetud HD lisa 2 punkti 2.2.3 esitatud RAID tasemete käsitsi määramise nõue.

9. Küsimus (saabunud 16.03.2009): Pakkumiskutses on küsitud Raid tasemeid 0,1,10,5. NetApp kasutab täiustatud Raid DP tehnoloogiat, mille omadusi võrreldes tehnoloogiatega RAID 1-5 võib pidada samaväärseteks või paremaks. Lähemalt võib lugeda NetApp RAID DP tehnoloogiast http://media.netapp.com/documents/wp_3298.pdf.

Vastus (avaldatud 17.03.2009): RAID DP toe pakkumine on nõutud tulenevalt HD lisa 2 punktist 2.2.2.

10. Küsimus (saabunud 18.03.2009) lisa 2 punkt 3.2.8 kohta. Mitme protsessoriga on 4x win 2003 serverid ja 4x linux SLES 10 serverid?

Vastus (avaldatud 18.03.2009): Arvestada tuleb masinatega, millel on kuni 4 protsessorit.

11. Küsimus (saabunud 31.03.2009): Küsimus HD punkt 3.1 kohta: Kvalifitseerimisdokumendid, pakkumus ja kõik pakkumuse juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud trükitult ning eesti keeles. Kõik võõrkeelsed dokumendid peavad omama eestikeelset tõlget, kusjuures originaal ja tõlge peavad olema klambriga ühendatud. Erandina võivad reklaamlehed olla võõrkeelsed.

Kuna pakkujaks on börsiettevõte, siis tulenevalt börsiettevõtte avalike aruannete mahukusest on meil alljärgnev küsimus: juhul kui pakkuja ei ole Eestis registreeritud juriidiline isik, siis kas võib EU registreeritud avaliku börsiettevõtte majandusaasta aruanded esitada inglise keelsetena?

Vastus (avaldatud 01.04.2009): Arvestades majandusaasta aruannete mahukust on hankija nõus, kui esitate inglise keelsed majandusaasta aruanded või majandusaasta aruannete väljavõtted, milles on tähistatud konkreetse majandusaasta realiseerimise netokäive ja netokäive hankelepingu esemele vastavas osas. Kui majandusaasta aruanded ei sisalda eraldi reana netokäivet hankelepingu esemele vastavas osas, siis tuleb eesti keelsed andmed pakkuja netokäibe kohta hankelepingu esemele vastavas osas (nende olemasolu korral kuni viimase kolme majandusaasta jooksul) esitada.

12. Küsimus (saabunud 08.04.2009): 2.1.3.3 Kui pakutakse virtualiseeritud kettasüsteemi, kus globaalsete kuumvaru ketaste asemel on kuumvaruruum kettagruppide tasemel, siis palju on sellisel juhul vaja 450G kettaid?

Vastus (avaldatud 13.04.2009): Punktis 2.1.3.3 on üheselt kirjas, et kui kuumvaru kettad ei ole globaalsed, siis on nõutud vähemalt 4 tk.

13. Küsimus (saabunud 08.04.2009): 2.2.4 Kas on piisav kui virtualiseeritud kettasüsteemis saab muuta reserveeritud kuumvaruruumi mahtu?

Vastus (avaldatud 13.04.2009): Kui kuumvaru ruumi reserveeringu muutmisega saab täielikult hallata kuumvaru kettaid, siis piisab.

14. Küsimus (saabunud 08.04.2009): 2.2.8 Kui pakutakse virtualiseeritud LUN’idega kettasüsteemi, kus LUN’i suurus vabalt suurendatav/vähendatav ja kõikide LUN’ide andmed on laiali jagatud üle kõikide vastava kettagrupi ketaste (antud juhul siis maksimaalselt 105 kettast koosnev kettagrupp), kas siis on endiselt aktuaalne LUN'ide kokkuühendamise nõue?

Vastus (avaldatud 13.04.2009): Kui on võimalik ilma katkestuseta suurendada LUNi suurust ja teise omadusena, ilma katkestuseta ja mahtu muutmata lisada kettaid (sama lun, rohkem kettaid), siis see ei ole aktuaalne.

15. Küsimus (saabunud 08.04.2009): 2.2.10 ja 3.1.6 Nimetatud funktsionaalsus saavutatakse mikrokoodi uuendusega lähitulevikus. Kas piisab esialgu võimalusest teha LUN-ist Snapclone ja/või Mirrorclone tehnoloogiat kasutades koopia administraatori poolt määratud kettagruppi ja määratud RAID-tasemega? Vajadusel saab sellesama koopia ka originaal LUN-i asemel kasutusele võtta.

Vastus (avaldatud 13.04.2009): Raid5 -> Raid10 kolimise funktsionaalsust ei plaanita kasutusele võtta koheselt, piisab kui võimalus tagatakse hiljemalt 2009 kalendriaasta jooksul. Võimaluse kasutuselevõtt peab olema hankijale tasuta.

Lisatud 20.02.2009

Tagasi lehele "Riigihanked"