Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) kuulutas välja lihtmenetluse "Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring".

Hangitava uuringu eesmärk on Eesti põhiseaduslike institutsioonide, valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste ning maavalitsuste/maakondade veebilehtede käideldavuse hindamine. Uurida tuleb kokku 293 veebilehte, kasutades kombineerituna automaat- ja manuaalkontrolli ning hinnates veebilehtede vastavust WCAG2.0 nõuetele.

Uuring viiakse läbi EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames RIA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna (RISO) juhtimisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. november 2010 kell 15:00.
Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda e-posti teel Piret Aro poole: piret dot aro at ria dot ee

Küsimused-vastused

Küsimus (saabunud 11.11.2010): HD Lisa 1 toob punktis 3 ära aruandes sisalduvad teemad ja punktis 4 nõuded uuringule. Täpsemalt on punktis 4.2 toodud nõuded andmetele, mis uuringu tulemusel selguma peavad. Kas saame õigesti aru, et punktis 4.2 toodu pole ammendav loetelu ning välja tuleb tuua ka andmed, mis on vajalikud punkti 3.1 nõuete rahuldamiseks?

Vastus (saadetud 12.11.2010): Jah, välja on vaja tuua ka andmed nõude 3.1 rahuldamiseks. Punkt 4.2 räägib ainult tasemest A, 3.1 räägib kõigist kolmest tasemest (A, AA, AAA). Soovime uuringu tulemusel muuhulgas teada saada, missugune veeb vastab ka nt AA või AAA tasemele.

Lisatud 04.11.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"