Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) kuulutas välja lihtmenetluse „Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks“.

Tellitava uuringu tulemusena selgitatakse välja Eesti infoühiskonna arendamisel püstitatud eesmärkide saavutamise hetkeseis avaliku sektori toimimise tõhustamise tegevussuundades (haldustoimingute ja menetlusloogikate ümberkujundamine vastavalt IKT võimalustele, dokumentide elektrooniline menetlemine).

Hangitakse uuringu metoodika ja mõõdikute väljatöötamine, uuringu läbiviimine, tulemuste analüüs ning aruande ja soovituste koostamine.

Uuring viiakse läbi ELi struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames RIA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna (RISO) juhtimisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1.november 2010 kell 11:00.

Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda e-posti teel Piret Aro poole: piret.aro@ria.ee

Hanke küsimused ja vastused

Küsimus (saabunud 26.10.10):
Kas Tellija saab täpsustada eeldatavad projekti käivitumise  kuupäeva, et võimaldada täpse ajakava esitamist nõutud kujul?  Alternatiivina - kas Tellija aktsepteerib projekti ajakava kirjeldust, mis kasutab nädala numbreid alates projekti käivitumisest, mistõttu  aga võib projekti lõppkuupäev nihkuda vastavalt (s.o. nt. 7 kuu  pikkune projekt võib lõppeda ka peale 30.06.2011 juhul kui hankeleping sõlmitakse peale 1. detsembrit 2010)?

Vastus (26.10.10):
Hankija ei saa eeldatavat tööde alustamise aega hetkel paraku määratleda. Hankemenetlusele kuluv aeg sõltub mitmetest asjaoludest, sh saabuvatest pakkumustest. Seega võib olenevalt asjaoludest hankemenetlusele kuluda paar nädalat kuni kuu-pooleteist. Tellija soov, et uuringu tulemused ja analüüs tuleb lepingu täitjal üle anda märtsi lõpuks, tuleneb välistest (st tellijast mittesõltuvatest) asjaoludest ning see tähtpäev ei ole nihutatav. 

Lisatud 15.09.2010

Tagasi lehele "Riigihanked"