Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Hange – eDemokraatia alased tegevused

RIA kutsub osalema hankel "Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil (eDemokraatia)."

Tulevase partneri tegevused on eelkõige Eesti e-demokraatia olukorra ja trendide analüüs ning monitooring ning vastavate poliitikasoovituste koostamine. Lisaks on hanke teema e-kaasamise ja e-osaluse alase teadlikkuse tõstmine ning Eesti e-demokraatia alaste kogemuste rahvusvaheline tutvustamine. Tegevusi viiakse ellu kahe aasta jooksul.

Hankes on oodatud osalema taotlejad, kes on kolm aastat tegelenud e-demokraatia või avaliku halduse või kodanikuühiskonna alaste projektide ja tegevustega (valdkondlike uuringute ning põhimõtete/juhiste väljatöötamine).

Hange toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames.

Hanke "Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil (eDemokraatia)" viitenumber riigihangete registis on 117692

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 09.02.2012

Tagasi lehele "Uudised"