Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Euroopa Komisjoni uuring tunnustab Eesti veebilehtede aadressiloogikat

EL informaatika peadirektoraadi uuring reastab parimad tavad ühtsete ressursitunnuste (URI) ja veebiaadresside (URL) konstrueerimisel. Aadresside kasutajamugavust ning püsivust analüüsides tuuakse huvitavate näidetena Euroopa Liidu liikmesriikide praktikas esile teiste seas spordiinfo.ee, riigiteataja.ee ning Maa-ameti veebiaadressid.

URI-id ja nende alamliik URL-id on infoühiskonna taristu tähtis osa. Sageli on teada inimese, asutuse, maatüki, hoone või muu objekti nimi või tunnus, kuid täpsema teabe leidmiseks kasutame otsingumootorit. Lihtsam ja kiirem viis oleks tunnuse sisestamine aadressireale, eeldusel, et iga objekti nimi või tunnus oleks ühtlasi ka veebiaadress või oleks nimest/tunnusest aadressi võimalik tuletada. Näiteks Eesti Spordi Bibliograafilises Leksikonis on meie spordikuulsused nende nime teades kiirelt ligipääsetavad: http://www.spordiinfo.ee/esbl/biograafia/Ilmar_Ruus.

Lisaks spordiinfo.ee-le tuuakse uuringus näiteks Maa-ameti veebileht, kus saab hõlpsalt jõuda maatüki kirjelduseni, sisestades veebisirvijasse maatüki numbri (katastritunnuse), näiteks http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=78401:101:2740.

Samuti on lihtne leida Riigi Teatajast õigusakti hetkel kehtivat versiooni, sisestades veebiaadressi lõppu ?leiaKehtiv, näiteks https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv. Riigi Teataja lahendus on unikaalne veel selle poolest, et Eesti õigusakte saab linkida ka paragrahvi tasemel, näiteks on kerge viidata avaliku teabe seaduse paragrahvile 34: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv#para34.

Uuring annab hea ülevaate URI-de olemusest, nende konstrueerimise põhimõtetest ning lisaks Eestile käsitletakse Ühendkuningriigi, Itaalia, Eurostati jt kogemusi selles valdkonnas. Uuringu järeldusena tuuakse esile 10 käsku, mida veebiarendajad püsivate URI-de saavutamiseks järgima peaks. Uuring asub siin: https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/10-rules-persistent-uris.

RIA soovitab siinkohal tutvuda ka Veebide koosvõime raamistikuga, kuhu on koondatud Eesti avaliku sektori veebiaadresside kujundamise kohta kehtivad reeglid ja soovitused (versioon 1.0, 2012).

Teema: RIHA

Lisatud 28.01.2013

Tagasi lehele "Uudised"