Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Elutähtsa teenuse osutajad: küberjulgeolek vajab tugevamat riigi sekkumist

Selleks, et tegutseda suuremahuliste küberintsidentide korral kogu ühiskonna huve arvestades, on vaja riiklikke regulatsioone, nentisid täna Riigi Infosüsteemi Ameti korraldatud konverentsil elektriteenuse ja sideettevõtete esindajad.

Fotol istuvad diskussioonis osalenud juhid.

Diskussioonis osalesid Raul Rikk (Trustcorp), Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, RIA peadirektor Jaan Priisalu ja EMT tehnikadirektor Tiit Tammiste.

Elektrilevi, Elioni ja EMT esindajad rõhutasid, et kuigi koostöö Riigi Infosüsteemi Ametiga on informatsiooni jagamisel ja üksteiselt õppimisel tihe ja edasiviiv, tuleb teadvustada – investeeringute tagamiseks on oluline valdkonda enam reguleerida. “Küberriskide maandamisel võivad riigil ja äriettevõtetel, kes mõtlevad ka võimalikult konkurentsivõimelisele teenuse hinnale, olla erinevad huvid. Riigi roll peaks olema neid huvisid tasakaalustada, prioriteedid seada ja ettevõtetele raamid luua,” ütles Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere. EMT tehnikadirektor Tiit Tammiste lisas: “Ettevõte tegutseb ennekõike oma klientide ja omanike huvides ja suuremad kriisid on meie jaoks vääramatu jõud. Kui mõni maakond on sideta, on see riigi ja tema inimeste jaoks tõsine katsumus, ettevõtte omaniku jaoks aga statistiliselt väike häire. Vääramatu jõu tagajärgedeks valmistudes on vaja teada riigi prioriteete.”

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu tänas elutähtsate teenuste osutajaid senise hea koostöö eest: “Edasiminek regulatsioonide vallas võib olla küll aeglane, kuid tänan teid selle eest, et oleme seni saanud hakkama ka nendeta. Täna valitsuses heaks kiidetud turvameetmete määrus on teetähis, mis annab ettevõtete turvajuhtidele aluse põhjendada süsteemide toimepidevuse parandamiseks vajalikke ennetustegevusi ja rahastust.“

“Samas on selge, et kompetentsus saab suureneda ainult üksteise kogemusest õppides ja kriisiolukordi ühiselt läbi mängides. Seetõttu jätkame RIAs küberturbealase oskusteabe kogumist ning vahendamist ja kaasame sel aastal õppustele veel enam elutähtsa teenuse osutajaid,” lisas ta.

Täna toimunud RIA küberturvalisuse aastakonverentsi “Küberturvalisus – vajadus ja võimalus” fookuses oli Eesti igapäevaelu enim mõjutavate teenuste ehk energia- ja kommunikatsioonisektori sõltuvus küberturvalisusest. Konverentsil arutasid 130 elutähtsa teenuse osutajat ja korraldajat riigi rolli  küberkriisides, pakkusid lahendusi küberturbe oskusteabe suurendamiseks ning tõid näiteid elutähtsate teenuste IT-sõltuvusest ja -haavatavusest.

Konverents toimus  Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel EL struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“. Konverentsi aitas läbi viia BCS Koolitus AS.

Konverentsi fotod Facebookis
Sõnavõttude kokkuvõtted

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, Küberturve

Lisatud 14.03.2013

Tagasi lehele "Uudised"