Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Elektroonilist teadete saatmist riigilt kodanikule seadused ei piira

Portaali „Eesti.ee” ühe komponendi – teavituskalendri – kasutuselevõtu raames viis RIA läbi õigusliku analüüsi hindamaks uue tehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtu seaduslikkust.

RIA poolt läbi viidud õiguslik analüüs näitas, et kõiki menetlusdokumente võib juba täna edastada ka elektrooniliselt. Sealjuures sõltub teatud erinõuete täitmine vaid vastavast tehnoloogilisest lahendusest, mis võimaldab teate edastamisel kasutada dokumendi digitaalset allkirjastamist ja/või krüpteerimist. Oluline on, et kohus või muu teate edastanud asutus saaks vajadusel kinnituse selle kohta, et isik on teate kätte saanud. Samas esineb olukordi, mil vastav asutus on sellisest tingimusest loobunud, avaldades teate kas üleriigilises päevalehes või „Ametlikes Teadaannetes”. Kodaniku huvi seisneb aga selles, et tal on võimalik saada kõiki teated samast kohast nende sisust või vorminõuetest sõltumata. Selleks aga, et riigil ei tekiks teadete saatmisel topeltkoormust, on leitud, et kodanikul tuleb elektroonilise teavituse valimisel loobuda paberteate saamisest. Niisiis on teadete elektroonilise edastamise eesmärgiks lähtuda hea halduse ja vormivabaduse põhimõtetest ning töötada lähtuvalt kehtivast õigusruumist välja teadete edastamiseks vastavad infotehnoloogilised lahendused.

Teavituskalender võimaldab ka suurematel infrastruktuuriettevõtetel edastada kasutajale teavet olulistest sündmustest ja kohustustest. Kasutajaks võib olla nii eraisik kui ka juriidiline isik. Teavitatavateks sündmusteks võivad olla näiteks tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg, planeeritud elektrikatkestus jms. Lisaks võimaldab teavituskalender kasutajatel ise sündmusi sisestada ning anda nendele ligipääs ka teistele kasutajatele.

Teema: Riigiportaal

Lisatud 28.11.2006

Tagasi lehele "Uudised"