Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Eesti.ee pakub Euroopa ettevõtjatele uuenenud keskkonda

Riigiportaal eesti.ee pakub augustist Euroopa Liidu ettevõtjatele inglise keeles varasemast mahukamat ja sisukamat keskkonda.

Portaali ettevõtja osas on enam kui 150 artiklit, mis käsitlevad teemasid alates ettevõtluse alustamisest kuni lõpetamiseni. Uuenenud inglisekeelne keskkond muudab teenuste kasutamise ettevõtjate jaoks mugavamaks, sest kogu ettevõtlust puudutav info on ühest kohast kättesaadav. Lähikuudel lisanduvad ka erinevate e-teenuste inglisekeelsed tõlked.

„Eesti riigiportaali ja eriti ettevõtjaile mõeldud info tõlkimine on eriti oluline praegu, mil majanduslangus on peatunud ning Euroopa ettevõtjad otsivad jälle võimalusi Eestis äri ajada. EL kodanikud saavad juba lähitulevikus kasutada ka e-Eesti teenuseid,“ ütles eesti.ee juht Aarne Seppel.

Ettevõtlusega seotud küsimustes on inimesed portaalis eesti.ee huvi tundnud eelkõige raamatupidamise ja aruandluse ning erinõuetega seotud tegevusalade kohta. Välisriikidest on enim küsimusi tulnud Leedust.

Lisaks portaali tõlkimisele inglise keelde on riikidevahelise koostöö edendamisele suunatud veel projekt STORK (Secure identity across borders linked), mis loob tavakodanikele võimaluse kasutada teiste Euroopa riikide e-teenuseid. Praegu saavad Belgia, Portugali, Soome, Leedu, Rootsi, Venemaa ja Austria kodanikud astuda Eesti ülikoolidesse, taotleda elektroonilisel kujul elukoha tõendit ning lugeda arhiivipäringuid.

Parema koostöö edendamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide vahel võtab Eesti tänavu vastu seaduse (Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus), mis kohustab Eestis ettevõtetele tegevuslubasid väljastavaid registreid pakkuma e-teenuseid kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. Registritel on uuenduste tegemiseks aega 2013. aastani.

Eesti.ee portaali on siiani külastanud ligi kolmandik Eesti elanikest ehk 416 226 inimest.

Nimekiri kõigist EL-i liikmesriikide inglisekeelsetest portaalidest: http://ec.europa.eu/eu-go.

Teema: Riigiportaal

Lisatud 25.08.2010

Tagasi lehele "Uudised"