Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Eesti on metaandmete kasutuselt Euroopa esirinnas

Euroopa Liidu värske uuringu järgi on Riigi Infosüsteemi Haldussüsteem (RIHA) liikmesriikide metaandmete varamute seas viieastmelise küpsusmudeli (maturity model) järgi kõrgel neljandal tasandil (open reusable metadata). Ainult kaks riiki on nii kõrgele jõudnud, lisaks Eestile ka Tšehhi.

RIHA osakonna juhataja Aili Ilvese sõnul on Euroopa Liidus piiriüleste avalike e-teenuste arendamine oluline ja selle eeldus on kvaliteetsed metaandmed. „Kui näiteks Portugali kodanikul tekib vajadus Eestis oma elamist, tööd või ettevõtlust korraldada, siis peab infot saama ka kohale sõitmata. See eeldab erinevate Euroopa riikide infosüsteemide sujuvat koostööd ja uute avalike teenuste väljaarendamist. Selle jaoks peab aga teadma metaandmeid ehk seda, millised andmed on olemas ja kust neid leida võib. Samuti on vaja mõistete, terminite ja andmestruktuuride ühtlustamist. Näiteks lahter „perekonnaseis“ võib Belgias ja Eestis mõnevõrra erineda, seda nii mõiste sisu kui tehnilise esituse poolest. Infosüsteemide omavahelises suhtluses ei tohi olulised tähendused kaotsi minna. Teadmine teistes liikmesriikidest tehtud süsteemidest on oluline ka selleks, et „ratast uuesti ei leiutataks“,“ selgitas Ilves.

Teine oluline suund on avaliku sektori andmete avamine (open data). Riigi andmete kättesaadavaks tegemiseks tuleb esmalt kättesaadavaks teha metaandmed.

Metaandmete varamud on loodud mitmetes EL liikmesriikides. Eesti avaliku sektori metaandmete varamu on Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA. Varamusse on koondatud Eesti avaliku sektori kõigi e-teenuste, infosüsteemide ja andmebaaside tehnilised kirjeldused ja info, mille abil suudavad süsteemid omavahel andmeid vahetada.

„Täname kõiki riigi infosüsteemide haldajaid, kelle esitatud andmed aitasid meil nii kaugele jõuda. Riigi Infosüsteemi Amet soovib hea koostöö jätkumist riigi infosüsteemide haldajatega, sest piiriüleste teenuste arendamise eeldus on kvaliteetsed metaandmed“, lisas Ilves.

Euroopa Liit on alustanud metaandmevaramute liidestamise taristu väljatöötamist. Eestit esindab selles töös Riigi Infosüsteemi Amet. Projekti esimene eesmärk on leppida kokku metaandmete kirjeldamise ja vahetamise ühtne tehniline keel. Seejärel on plaanis metaandmevaramud üksteisega suhtlema panna.

Teema: RIHA

Lisatud 28.10.2011

Tagasi lehele "Uudised"