Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Eesti küberjulgeoleku õiguslik raamistik vajab korrastamist

Advokaadibüroo LEXTAL tõdeb käesoleval aastal läbi viidud õigusanalüüsis, et kübervaldkonna regulatsioonid vajavad ulatuslikku ülevaatamist ja korrastamist.

Kehtiva õigusraamistiku üheks puuduseks peetakse segadust valdkonna legaalmõistetes.

LEXTAL leiab, et erinevate mõistete – näiteks küberruum, intsident, küberrünne, küberturvalisus - ühetaoline sisustamine on valdkonna korraldamise, regulatsioonide efektiivsuse ja õigusselguse tagamisel üks peamisi eeldusi.

Teiseks toob LEXTAL analüüs välja, et kuigi Riigi Infosüsteemi Ametit peetakse kokkuleppeliselt kübervaldkonna eest vastutavaks, peaks selle ülesanded ja õigused võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse kaitse tagamisel olema sisustatud seaduse tasandil.

Kolmandaks on möödapääsmatu arvestada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiiviga (NIS direktiiv), mille eesmärk on liikmesriikide vastavat seadusandlust ühtlustada ja küberintsidentide lahendamisel koostööd parandada.

Kõnealune direktiiv tuleb liikmesriikidel üle võtta hiljemalt 2018. aasta maiks ning LEXTAL leiab, et Eestis on vajalik ning normitehniliselt otstarbekas seda teha kübervaldkonna eriseaduse väljatöötamise teel.

Kübervaldkonna õigusanalüüs uurib valdkonda reguleerivaid siseriiklikke õigusakte, tuues välja probleemkohad ning teeb ettepanekuid õigusaktide täiendamiseks.

LEXTAL advokaadibüroo viis õigusanalüüsi läbi Euroopa Liidu struktuuritoetusest rahastatud toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“.

Loe kogu õigusanalüüsi (.pdf, 1.56 MB).

Teema: Infoühiskonna teadlikkus, Küberturve

Lisatud 08.12.2016

Tagasi lehele "Uudised"