Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

eDemokraatia alaseid tegevused viiakse ellu E-riigi Akadeemia Sihtasutusega

Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus "Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil (eDemokraatia)" on lõppenud. Hankeleping sõlmiti E-riigi Akadeeemia Sihtasutusega.

Hankelpepingut rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames.

Hanke viitenumber riigihangete registis on 117692

Lisatud 14.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"