Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

eContenti programm Eesile avatud

20.09.2002

Täna kirjutavad Euroopa Liidu ettevõtluse ja infoühiskonna volinik Erkki Liikanen ning Eesti majandus ning teede- ja sideminister alla memorandumile, mis sätestab Eesti osalemise Euroopa Ühenduse eContenti programmis. Selle eesmärgiks on digitaalse infosisu tootmise, levitamise ja kasutamise edendamine. Programm toetab eelkõige avaliku sektori teabele juurdepääsu ja selle teabe hõlpsamat kasutamist, eri keeltes ja eri kultuuride jaoks infosisu loomist ning digitaalse infosisu turu arendamist.

Osalemine eContenti programmis annab Eesti ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele võimaluse mitmete uute interneti võimalusi avardavate projektide elluviimiseks, samuti teistes Euroopa maades arendatavates analoogsetes projektides osalemiseks. Programm aitab kaasa avaliku sektori e-teenuste arendamisele, soodustab avaliku ja erasektori partnerlust, sealjuures avaliku halduse asutustes toodetava informatsiooni kasutamist äriprojektide ettevalmistamisel, toetab mitmekesise internetisisu loomist paljudes keeltes, samuti elektroonse keeleressursi väljatöötamist, pöörates erilist tähelepanu väiksematele keeltele, mille puhul ettevõtjatel puuduvad turu vähese suuruse tõttu piisavad stiimulid tootearendusse investeerimiseks. Viimati mainitud keelte hulka kuulub ka eesti keel. Programm näeb ühtlasi ette toetusi internetiprojektidega tegelevate regionaalsete äriinkubatsiooni ja arenduskeskuste võrgu väljakukujundamiseks, võimaldades väikeettevõtjatel end potentsiaalsetele investoritele paremini nähtavaks teha.

Euroopa Komisjon on 2001–2005 kestvale programmile eraldanud 100 miljonit eurot.

Informatsiooni eContenti programmiga liitumiseks saab selle kodulehelt www.cordis.lu/econtent, samuti võib seda puudutavate küsimustega pöörduda Eesti Informaatikakeskusse (tel. 693 8205) või sihtasutusse Archimedes (Tarmo Pihl, tarmop@archimedes.ee, tel 0730 0329).

Teema: RIA

Lisatud 25.11.2005

Tagasi lehele "Uudised"