Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

E-riigi sihiks on lihtne elu

27.01.2006

Täna, 27. jaanuaril Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses (RIA) toimunud pressikonverentsil sõnastati prioriteedid e-riigi edasiseks eduks. Riik panustab kasutajamugavusest lähtuvatele ja erinevaid ametkondi ühendavatele e-teenuste loomisele ning interneti kättesaadavuse tagamisele ka hõredalt asustatud Eesti piirkondades.

„Nutikad riiklikud e-teenused on need, mis muudavad meie elu lihtsamaks!”, kommenteeris e-riigi arengut Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse direktor Epp Joab. „See on kriteerium, millega e-edu mõõtmisel arvestama peame.”, lisas Joab. Tulekul e-teenusteks on näiteks rahvastikuministri büroo tellimusel lapsehoiuteenuse keskkond ning erinevad struktuurifondidest rahastatavad projektid nagu näiteks Paberivaba ARK või erinevad e-tervise projektid.

Riiklike e-teenuste pakkumisega on turvalise andmevahetuskihi X-tee kaudu seotud üle 355 asutuse ja 50 riikliku andmekogu. 2005. aastal kasutati X-teed nii asutuste, andmekogude ja kodanike poolt 13 458 311 korral. E-teenuseid X-tee kaudu kasutas 106 346 kodanikku, mis on 30 tuhande võrra rohkem kui eelmisel aastal ning kokku sooritati 1 980 886 päringut. 2004. aastal oli vastav näitaja 1 159 485. Riigi keskseid portaale – www.riik.ee ja www.eesti.ee – kasutati kokku 1,4 miljonit korda.

Kasutusstatistika kõver on seotud konkreetsete teenuste loomisega nagu näiteks e-valimiste läbiviimine. „Kui teenus lahendab tarbija vajadusi, siis elektrooniliste kanalite kaudu teenuseid kasutavate isikute arv on kiirel tõusuteel”, kommenteeris e-riigi statistikat Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse haldusosakonna juhata Riho Oks. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) poolt hallatav riiklikke E-teenuseid vahendav X-tee võimaldab nii ametnikul kui ettevõtjal turvaliselt kasutada üle Interneti suurt osa Andmekogude Riiklikus Registris registreeritud andmebaase.

Maapiirkondade internetiseerimise programm „KülaTee 3” peab aitama kaasa eesmärgile tagada interneti püsiühenduse kättesaadavus 90% Eesti territooriumil. Kaks kolmandikku Eestist on juba praegu Külatee programmiga kaetud – kaasatud on 9 maakonda. Jõgeva, Järva ja Viljandi maakonnas on interneti pakkuja välja valitud ning veebruari lõpus on esimesed uued ühendused loodud. Lääne, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Saare ja Hiiu maakonnas on käivitatud hankemenetlus.

Teema: ASO, RIA, Riigiportaal, X-tee

Lisatud 02.02.2006

Tagasi lehele "Uudised"