Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

e-ID rakendusjuhendid tarkvara arendajatele ja ettevõtetele

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonnaga (RISO) kuulutas välja lihtmenetluse „e-ID rakendusjuhendid tarkvara arendajatele ja ettevõtetele“.

Töö põhieesmärk on koostada järgmised rakendusjuhendid:
- e-ID rakendusjuhend tarkvara arendajatele;
- e-ID rakendusjuhend ettevõtetele.
Juhendid kästitlevad ID-kaarti, mobiil-ID'd, digitaalset isikutunnistust, elamisloakaarti ja digitaalset templit ning nende rakendusvõimalusi.

Arendajatele suunatud juhend annab vajalikud tehnilised baasteadmised e-ID kasutuskeskkondade loomiseks. Olemasoleva parema praktika baasil koondatakse ID-kaardi, mobiil-ID ja digitaalse templi dokumentatsioon ja esitatakse olulisemate tüüpsete lahenduste näidisrakendused.
Ettevõtetele suunatud juhend aitab äriettevõtete, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtidel ja otsustajatel aru saada, milleks ja kuidas e-ID'd oma ettevõtte elektroonses asjaajamises kasutada.

Tööd viiakse läbi EL struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. detsember 2011 kell 12:00.
Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda e-posti teel Piret Aro poole: piret dot aro at ria dot ee

Küsimused-vastused

1) Küsimus (saabunud 13.12): Kas HD Lisa 1 punktis 1.2.1 on mõeldud, et kõik näidised peavad olema kõigis mainitud keeltes välja toodud? See 6-kordistab näidiste koostamise mahu ning nõuab väga laialdast kogemustebaasi.
Vastus (saadetud 15.12): Palume pakkumuses (tööde kirjelduses või pakkumuse maksumuse tabelis ning tööde ajakavas) tuua välja maksumused ja tööde maht võimalikult täpselt ja iga keele kohta eristatavalt. Juhul kui näidiskoodi realiseerimine kõigis keeltes teeb pakkumuse(d) liiga kalliks ja tööde mõistes ebaproportsionaalseks, teeb hankija enne pakkumuste hindamist keelte osas oma valiku ning palub pakkumusi kohandada (vt ka HD põhiosa p 6.2).

2) Küsimus (saabunud 13.12): HD Lisa 1 p 1.2.2 viitab näidisrakendustele – kas need on olemas kõigis HD 1.2.1 toodud programmeerimiskeeltes? Millises ulatuses on olemas näidisrakendusi ja näidiskoodi?
Vastus (saadetud 15.12): Näidisrakenduste ja -koodi olemasolu ulatus peaks hankija arvates pakkujal kui valdkonna eksperdil üldjoontes teada olema ning pakkuja/töövõtja ülesandeks lepingu raames on eelkõige nende rakenduste ja näidiskoodi jm info koondamine, hankija/tellija toetab seda protsessi omalt poolt vastavalt võimalustele. Hankijale teadaolevalt on osa olemasolevaid näidisrakendusi ja juhendeid on koondatud http://www.id.ee ja http://www.openxades.org veebilehekülgedele, aga ka mujale.

3) Küsimus (saabunud 13.12): HD Lisa 1 p 2.3 – kas Tellija tagab vajaliku sisendi või tuleb Pakkujal vastav analüüs teostada?
Vastus (saadetud 15.12): Analüüsi peaks ettevõtte/sihtrgrupi loogikast lähtudes teostama pakkuja/töövõtja, sh saab ta toetuda ekspertrühma tööle.

Küsimusi saab esitada kuni 27. detsember 2011 kell 12:00 (k.a.).

Lisatud 14.02.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"