Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

E-Eesti maine edendamine

2016. aastal sõlmis Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga hankelepingu Callisto Group OÜ-ga e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava väljatöötamiseks aastateks 2017-2019 ja tegevuskava esimese aasta tegevuste elluviimiseks, mis kestavad eelduslikult kuni 2017. aasta lõpuni. 

Tööd teostatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. 

e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2017-2019 (.pdf, 903.63kb)

Lisa 1: Hetkeolukorra analüüs (.pdf, 517.31 KB)

Lisa 2: e-Eesti rahvusvahelise maine edendamise tegevuskava 2017-2019, tabel (.pdf, 461.04 KB)

Lisa 3: e-Eesti rahvusvahelise maine tegevuskava sihtriigid (.pdf, 27.25 KB)

Lisa 4: e-Eesti rahvusvahelised kõneisikud (.pdf, 131.69 KB)

Lisa 5: e-Eesti rahvusvahelise maine juhtrühma liikmed (.pdf, 21.96 KB)

Lisa 7: Kohtumiste ja esinemiste vorm (.pdf, 33.64 KB)

Lisa 8: Näited e-Eesti meediamonitooringu analüüsivõimalustest (.pdf, 247.45 KB)

Lisa 9: Näited e-Eesti sotsiaalmeediamonitooringu analüüsivoimalustest (.pdf, 245.07 KB)

Lisa 10: Monitooringu märksõnad (.pdf, 144.74 KB)

 

 

 

 

 


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 09.01.2017
Uuendatud 10.01.2017

Tagasi lehele "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine"