Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

E-arved ja DVK

E-arved liiguvad DVKs sama loogika alusel nagu tavadokumendid. Selleks, et edastada e-arveid, tuleb ette võtta samad tegevused, mis DVK liitumisekski (täpsemad tegevused leiad siit).

E-arve on masinloetaval (XML) kujul arvefail, mille juurde reeglina lisatakse ka sama arve pdf kujul. E-arve peab olema taasesitatav ning arvel peavad olema täidetud kõik headele äritavadele vastavad tingimused. Eestis kasutatavate arvete jaoks on välja töötatud Eesti Pangaliidu e-arve standard. E-arved on usaldusväärsed ja turvalised, muudavad arveldusprotsessi tõhusaks ning aitavad kokku hoida aega ja raha. Täpsemalt e-arvest Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel.

DVKga on liidestunud mitu erasektori e-arvete operaatorit. Neil on RIA luba edastada oma klientide arveid DVKga liitunud asutustele. 

Operaatorid saadavad failid DVKs olevasse kausta "arved". Sellest kaustast allalaadimiseks peab mõni asutus dokumendihaldussüsteemi konfigureerima.

Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil lisandusid 2012. aastal järgmised võimalused:

  • enamlevinud dokumendihaldussüsteemidele (DHS) ja raamatupidamissüsteemidele (RPS) loodi omavahel ühildatavad e-arve moodulid.
  • töötati välja e-arve menetlusinfo XML skeemid, et standardiseerida DHSide ja RPSide vahelist infovahetust.

Lisaks arendati DVK ja e-arvete operaatorfirmade infosüsteemide liidestusi, et lihtsustada e-arvete vahetust erasektori ja avaliku sektori vahel.

Projekti raames loodud tarkvarad on kasutajatele tasuta. Paigalduse tasu osas tuleb kokkulepped sõlmida vastava IT arendusettevõttega.

Projekt „E-arved – dokumendivahetuse jätkuarendus“ kestis 2009. aastast 2012. aasta suveni. Seda rahastati „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ 2009. a investeeringute kava kaudu.

Euroopa regionaalarengu fondi logo


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 18.03.2010
Uuendatud 31.01.2017

Tagasi lehele "Dokumendivahetuskeskus DVK" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.