Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

E-arve mooduliga dokumendihaldus- ja raamatupidamissüsteemid

E-arve moodulitega DHSid

Sulgudes on dokumendihaldussüsteemi arendaja ja kasutajatuge pakkuv ettevõte.

E-arve mooduliga DHSid suudavad:

 • DVK kaudu vastu võetud Eesti e-arve standardile vastavas XML failis e-arved automaatselt registreerida, sh arveinfo sisse lugeda,
 • siduda automaatselt e-arve väljal oleva lepingunumbri DHSis olemasoleva lepingunumbriga,
 • arve ridadel oleva info automaatselt sisse lugeda,
 • vajadusel arve ridades summasid jagada ning lisada DHSi menetlusprotsessi käigus summade juurde vajalikud kulutunnused,
 • lugeda sisse RPSist DHSi saadetavaid arve juurde lisatava info loendeid (kulutunnused, kontode info jms),
 • edastada arve ja DHSis arve juurde lisatud kuluinfo üle DVK RPSi,
 • lugeda RPSist saadetud arve edasist menetlusinfot/staatuseid ja seostada seda vastava arvega DHSis.
 • Muus osas kasutatakse e-arve menetluses DHSi standardfunktsionaalsust.

E-arve moodulitega RPSid

Sulgudes on raamatupidamissüsteemi arendaja ja kasutajatuge pakkuv ettevõte.

E-arve mooduliga RPSid suudavad:

 • vahetada infot DVKga,
 • edastada DVK kaudu DHSi lisatava info loendeid (kulutunnused, kontode info jms),
 • automaatselt sisse lugeda DHSist üle DVK saabuvat arveinfot,
 • koostada ja väljastada Eesti e-arve standardile vastavat e-arvet.

Arendusi piloteeriti järgmistes avaliku sektori asutustes:

 • Kehtna Vallavalitsus – Amphora ja Pmen
 • Maksu- ja Tolliamet – Livelink ja SAP
 • Majandus- ja Kommunikastiooniministeerium ning selle haldusala asutused, sh RIA – GoPro ja SAP
 • Põllumajandusministeerium – Webdesktop ja SAP
 • SA Archimedes – Webdesktop ja Tresoor
 • Siseministeerium – Alfresco (Delta) ja SAP
 • Kaitsevägi – Postipoiss ja Axapta

Lisaks kasutavad e-arveid avalikus sektoris ka Eesti Pank, Tallinna Ülikool, Tartu Linnavalitsus jt.

Projekti raames loodud tarkvarad on kasutajatele tasuta. Paigalduse tasu osas tuleb kokkulepped sõlmida vastava IT arendusettevõttega.

Axapta e-arve mooduli arenduse tellis ja tööd finantseeris Tartu Linnavalitsus, kes on nõus arendatud tarkvaramoodulit tasuta jagama ka teistele avaliku sektori asutustele.

Projekti „E-arved – dokumendivahetuse jätkuarendus“ rahastati „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ 2009. a investeeringute kava kaudu.

Euroopa regionaalarengu fondi logo


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 04.07.2012
Uuendatud 29.06.2015

Tagasi lehele "E-arved ja DVK" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.