Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Dokumendivahetuskeskusega liitumine

DVKga liitumise tehnilised tingimused:

 • elektrooniline dokumendihaldussüsteem (DHS), millel on DVK liides (vaata altpoolt toetatud süsteemide nimekirja)
 • X-tee turvaserver

Mõlemad võivad olla ka renditud.

Vajalikud liitumisprotseduurid:

 1. Liitumine RIHAga.
 2. Asutuse DHSi registreerimine RIHAs ja/või DHSi kasutamise registreerimine RIHAs. (Lisainfo: DHSi kasutajaks registreerimine.pdf, DHSi kirjeldamine arendajale.pdf)
  NB! asutuse DHSis peab olema rakendatud ISKE.
 3. Liitumine X-teega RIHAs, kui seda pole veel tehtud.
 4. X-tee turvaserveri paigaldamine ja registreerimine RIHAs (juhul, kui asutusel on plaan ise turvaserverit majutada).
 5. X-tee V6 kasutamiseks tuleb RIHA’s ning seejärel x-tee turvaserveri haldusliideses registreerida x-tee alamsüsteem. Kui asutus ei ole veel läinud üle X-tee V6 peale, siis tuleks veenduda, et asutuse X-tee V5 turvasertifikaat on RIHA’s registreeritud.
 6. Liitumine DVK teenusega – tuleb täita vastav avaldus (.pdf, 709 KB) ning saata see digiallkirjastatuna help@ria.ee või postiga Pärnu mnt 139a, 15169 Tallinn.
 7. DHSi testimine RIA halduses olevas DVK testkeskkonnas ja tavakeskkonnas seadistamine, et andmevahetus saaks toimida.
 8. DHSi toimimise tagamine, et dokumendid kenasti DVK kaudu liiguks.

Kui DHSi ei majutata enda juures, siis saab enamiku protsessidega hakkama DHSi edasimüüja.

RIA-l on õigus küsida täiendavat informatsiooni ja dokumentatsiooni liitumisotsuse tegemiseks. Pärast taotluse läbivaatamist saadab RIA otsuse kohta e-kirja.

Protseduurideks vajalikud inimesed:

 1. asutuse juht (ainult RIHAga liitumiseks);
 2. asutuse X-tee haldur (ainult X-teega liitumiseks ja turvasertifikaadi registreerimiseks);
 3. asutuse IT inimene ja/või dokumendihaldussüsteemi ülesseadja (ülejäänud protseduurid).

Uue dokumendihaldussüsteemi testimine tavakeskkonnas on keelatud! Samuti on soovitatav keerulisemate süsteemide puhul (nt mitu asutust ja/või infosüsteemi) esmalt kasutada DVK testkeskkonda.

DVK liidesega dokumendihaldussüsteemid

Sulgudes on toodud vastava DHSi edasimüüja, juurutaja ja kasutajatuge pakkuv ettevõte.

NB! DVK toetus ei pruugi olla tagatud nimetatud DHSide vanematel versioonidel. Lisainfo saamiseks palume pöörduda DHSi edasimüüja poole.

DVK avaliku sektori, eraõigusliku või rahvusvahelise kasutaja liitumise kaalutlusotsuse teeb RIA lähtudes Eesti avaliku sektori huvidest. Eraõiguslike kasutajate/vahendajatega sõlmitakse leping.

DVK kasutamise soovitused

Asutustele:

 • Pea ametlikku kirja- ja/või dokumendivahetust DVKs (DVKga liitunud asutuste nimekiri (.xlsx, 31 KB)). See vähendab paberdokumentide osakaalu ning piirab ebaturvalise e-kirja kasutamist.
 • Uuenda pidevalt oma dokumendihaldussüsteemi ning võta kasutusele RIA keskselt loodud arendused.
 • Tutvusta kodanikele ja teistele asutustele nii riigiportaali eesti.ee võimalusi kui ka DVK kasutamise eeliseid.

Eraettevõttele:

 • Aita astuda samm paberivaba ja turvalise Eesti poole. Kui oled DVKga liitunud, siis pea ametlikku kirja- ja dokumendivahetust asutustega (.xlsx, 31 KB) üle DVK.
 • Saada või võta vastu vähemalt 100 dokumenti aastas (8,3 dokumenti kuus) katmaks oma ettevõtte minimaalsed DHSi ülalpidamis- ja halduskulud.
 • Tule DVK teenuse vahendajaks ning võimalda ka oma klientidele turvaline dokumendivahetus DVKga liitunud asutustega.

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 01.02.2007
Uuendatud 01.02.2018

Tagasi lehele "Dokumendivahetuskeskus DVK" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.