Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Dokumendivahetuskeskuse jätkuarenduse hanke küsimused-vastused

Dokumendivahetuskeskuse jätkuarenduse hankedokumendi kohta on saabunud alljärgnevad küsimused: 

 1.  Küsimus (saabunud 25.11.2009): HD p 2.2. on hankelepingu täitmise tähtaeg 3 (kolm) nädalat. Kas on võimalik täpsustada, millal loetakse hankeleping täidetuks?
Kui täitmise hulka kuuluvad ka teiepoolsed vastuvõtu testimised jm tegevused, siis kui mahukaks oma tegevusi hindate ja millise aja jooksul suudate need tegevused läbi viia?

Vastus (avaldatud 26.11.2009): Hankeleping loetakse täidetuks pärast seda, kui RIA on töö vastu võtnud. RIA vastuvõtu testimist ei ole arvestatud hankelepingu täitmise tähtaja sisse.
 
2.  Küsimus (saabunud 25.11.2009):  LISA 1  p 2. DVK universaalklientide omavaheline suhtlus
Tuleb leida lahendus, et DVK universaalklient oskaks saata dokumenti teisele universaalkliendile ilma neid dokumente DVK-sse saatmata. Küsimus: Hetkel on võimalik käivitada universaalklient serverina, mis on võimeline võtma vastu dokumente ilma DVK vahenduseta.
Kas on võimalik täpsustada, mida selle töö all on silmas peetud (lahendust tuleb mingis osas täiustada (millises?), lahendus ei sobi (miks?) ja tuleb uus lahendus leida vm)?
 
Vastus (avaldatud 26.11.2009):  Praegusel hetkel saab ühe universaalkliendi kaudu saata dokumente mitu infosüsteemi, kuid üks infosüsteem ei saa saata dokumenti teisele sama universaalklienti kasutavale infosüsteemile ilma seda dokumenti vahepeal DVK-sse saatmata. Eesmärk on, et näiteks asutuse dokumendihaldussüsteem oskaks universaalkliendi vahendusel saata dokumendi sama asutuse raamatupidamissüsteemile enda siseselt. Alternatiivne lahendus võiks olla, et mõlemal infosüsteemil on oma universaalklient. Eesmärk on, et asutuse dokumendihaldussüsteemist saaks dokumendi edastada sama asutuse raamatupidamissüsteemi ja vastupidi ilma, et dokument liiguks vahepeal DVK-sse. 
 
3.  Küsimus (saabunud 25.11.2009):   LISA 1 p 7. DVK konteineris olevate XML dokumentide valideerimine
Tuleb leida lahendus DVK konteineri sees oleva SignedDoc konteineri sees olevate XML failide vastavuse valideerimiseks nende skeemadele. Skeemale mitte vastavate failide puhul peab käituma sarnaselt DVK konteineri XML-i valideerimise ebaõnnestumisega (ainukese erisusena peab veateatesse panema täpsema kirjelduse). Küsimus: Kas siin on silmas peetud võimalust valideerida DigiDoc konteineris oleva XML dokumendi (näiteks arve, õigusakt jmt)?
 
Vastus (avaldatud 26.11.2009): Jah, mõeldud on DigiDoc konteineris oleva XML dokumendi valideerimist vastava dokumendi skeemale.

Lisatud 30.03.2012

Tagasi lehele "Riigihanked"