Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Dokumendivahetuskeskus (DVK)

Dokumendivahetuskeskus (DVK) on erinevatele dokumendihaldussüsteemidele (DHS) ja teistele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele ühine keskset dokumendi- ja infovahetusteenust pakkuv infosüsteem.

DVK ülesanded:

 • liidestada hajutatult paiknevad infosüsteemid X-tee vahendusel,
 • säilitada lühiajaliselt dokumente,
 • lähimas tulevikus pakkuda ka dokumentide menetlemist toetavaid teenuseid.

DVKd saavad kasutada avaliku sektori asutused (sh kohalikud omavalitsused, tervishoiu- ja lasteasutused jt) selleks, et vahetada omavahel dokumente, kirju, e-arveid. Dokumente ja nendega seotud menetlusinfot saab vahetada ka ühe asutuse eri infosüsteemide vahel. DVK kasutamiseks vaata DVK pidamise korda (.pdf, 104 KB).

DVKd kasutades:

 • jõuab dokument kohale – Infovahetus toimib asünkroonselt, mis tagab dokumendi ja info kohalejõudmise. Dokumenti saates pole reeglina teada, kas vastuvõttev infosüsteem on parajasti info vastuvõtmiseks valmis. DVKs jääb saadetud dokument ootele, kuni vastuvõttev infosüsteem on töökorras ja küsib DVKst uut dokumenti.
 • vastuvõtja on kontrollitud – Dokumendi vastuvõtja tuvastatakse registri- või isikukoodi abil. Vastuvõtja on autoriseeritud ja tema õigust dokumenti vastu võtta kontrollitakse.
 • väheneb käsitsitöö – DVKs saadetakse alati dokumendiga kaasa masinloetaval kujul dokumenti iseloomustavad andmed nn metaandmed (saatja nimi, dokumendi tüüp jms). Vastuvõttev infosüsteem saab neid automaatselt sisse lugeda. Kui dokument ise saadetakse samuti masinloetaval kujul, saab vastuvõttev infosüsteem ka sisu automaatselt sisse lugeda. Näiteks masinloetaval xml kujul saadetud arvelt suudavad mitmed vastuvõtvad infosüsteemid lugeda sisse müüja info, ostetava kauba info, hinna, maksekuupäeva jms.
 • saab dokumente vahetada laia kasutajategrupiga – DVKga on liidestatud kõigi ministeeriumide, ametite DHSid. Lisaks ka teiste avaliku sektori asutuste (kohalikud omavalitsused, lasteasutused, koolid jt) infosüsteeme ja DHSe. DVKga on liidestatud ka riigiportaali ametlike vormide ja „Minu dokumendid“ teenused. Viimase kaudu saavad eraisikud ja ettevõtjad lihtsalt vahetada dokumente otse riigi- ja avaliku sektori asutuste infosüsteemidega.
 • andmevahetus on turvaline ning viiruste- ja rämpsposti vaba – DVK kasutab andmevahetusel turvalist X-tee kanalit.
 • dokumendi kohalejõudmise teade saabub automaatselt – Dokumendi kohaletoimetamisel muutub DVKs dokumendi staatus, mida saatev infosüsteem saab DVKst pärida ning automaatselt dokumendiga seostada. 
 • vahetada saab kõikides formaatides ja ükskõik kui mahukaid dokumente – Saadetav dokument pannakse nn DVK ümbrikusse, millele lisatakse saaja ja saatja andmed. Ümbrikus olevat faili DVK ei vaata, vaid edastab selle vastuvõtvale infosüsteemile. Seetõttu saab saata nii masinloetavaid (näiteks xml) kui ka kõigis teistes formaatides faile (pdf, doc jt).
 • saadetavate dokumentide maht ja arv pole piiratud.

Täpsemalt loe DVK eeliste kohta korduma kippuvate küsimuste lehelt.

DVK osad ja ülesehitus

Euroopa regionaalarengu fondi logo

DVK arendust on finantseeritud Euroopa Liidu struktuurtoetuste kaudu.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 10.01.2012
Uuendatud 16.07.2015

Tagasi lehele "Dokumendivahetuskiht DHX" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.