Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Dokumendivahetuskiht DHX

1. aprillist 2017 alustas RIA üleminekuperioodi dokumendivahetuse hajuslahendusele.

Kui seni edastavad asutuste dokumendihaldussüsteemid saadetavad dokumendid dokumendivahetuskeskusesse ning käivad omakorda sealt küsimas neile saabunud dokumente, siis hajuslahendusel käib dokumentide vahetamine asutuste vahel otse. Selleks, et kaotada kolmas osapool (DVK), on RIA loonud dokumendivahetuse protokolli DHX ning sellega seonduva tarkvara (protokolli etalonteostuse, DHXi adapterserveri ja vastavad testpaketid). Samuti korraldab RIA üleminekuks vajaliku rahastuse, nõustamise jms.

Dokumendivahetuse hajuslahenduse arendamist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Miks hajusaks?

 • Interneti areng
  DVK loodi 11 aastat tagasi suuresti sel põhjuselt, et asutuste dokumendihaldussüsteemid (DHS) olid halva internetiühenduse tõttu pidevalt „maas“ ja saatjale kättesaamatud. See raskendas dokumendivahetust ja riik otsustas luua keskse lahenduse, mis sellistes olukordades dokumente lühiajaliselt hoiustaks. Saaja sai ise dokumentidel järel käia, kui süsteem jälle levis tagasi oli.
  Praegu ei ole enam selliseid ühendusprobleeme ning hoiustamine pole vajalik.
 • X-tee areng
  X-tee on muutunud võrreldes DVK loomise ajaga. Uuel X-teel pole enam tehnilisel tasemel vahet, kas osapool on teenuse kasutaja või osutaja. See võimaldab praeguse postkontorist kirja küsimise ülesehituse asemel pakkuda otse kohale toimetamist. Tehniliselt nimetatakse seda pull- ja push-süsteemiks. Viimane võimaldab oluliselt optimaalsemat protsessi, sest kaovad n-ö tühikäigud postkontorisse, kus saajale polnud ühtegi dokumenti.
 • Single point of failure
  Senine DVK oli süsteemi kui terviku mõttes käsitletav pudelikaelana (single point of failure), mille eemaldamine süsteemist tõstab kogu terviku töökindlust. DVK rike halvaks kogu dokumendivahetusvõimekuse. Hajusarhitektuuril põhineva mudeli korral sellist kriitilist tõrkekohta enam ei ole. Ühe või kahe asutuse dokumendihaldussüsteemi või X-tee turvaserveri rike ei põhjusta häireid teiste asutuste dokumendivahetuses.
 • Vananenud tarkvara
  Infoühiskonna arengukava näeb ette, et Eesti avalikud (e-)teenused peavad olema kaasajastatud ja ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavad. Rakendatakse n-ö no legacy põhimõtet – avalikus sektoris ei tohi olla olulise tähtsusega IKT-lahendusi, mis on vanemad kui 13 aastat.

Mis on DHXi protokoll?

DHX on standarditud tehniline ja organisatsiooniline lahendus, mis võimaldab asutustel vahetada dokumente hajusal põhimõttel:

 • DHX ei nõua dokumendihaldussüsteemidelt (DHS) enam “postkontoris” posti järel käimist, vaid dokumendid liiguvad otse saatjalt saajale;
 • DHX on mõeldud avaliku sektori dokumendivahetuse turvaliseks ja kuluefektiivseks korraldamiseks;
 • toimib X-tee versioonil 6.0;
 • kasutab standarditud sõnumivormingut (dokumendiga edastatavad metaandmed, nn “kapsel“ v 2.1).

DHXi sihtgrupp on eelkõige avaliku sektori asutused.

Protokolliga saab tutvuda Githubis.

Üleminek DVK-lt DHXi protokollile

Üleminek kesksest lahendusest hajuslahendusele toimub 1.04.2017 – 31.12.2018.

Sel perioodil toimivad mõlemad lahendused ning DVK suudab tõlkida ja vahendada ka DHXi kasutavaid asutusi. Asutustele, kellel on juba võimekus võtta dokumente vastu otse, edastab DVK dokumendid uuel viisil. Neile asutustele, kellel veel ei ole protokoll realiseeritud, edastatakse dokumendid vanal viisil.

Alates 1.1.2018 uusi kasutajaid DVKsse enam ei registreerita, vaid suunatakse DHXi lahendust kasutusele võtma.

31.12.2018 sulgeb RIA DVK ning sellest hetkest on riigis dokumentide vahetamiseks kasutusel ainult DHXi lahendus.

DHXile üleminekuks on RIA koostanud juhendmaterjalid, et aidata kõigil osapooltel võimalikult muretult vajalikud tegevused teha.

Üleminekuperioodil toimuvate tegevuste ajakava:

TegevusTähtaeg
Asutused lähevad üle DHXile1.4.2017–31.12.2018
RIA korraldas DHXi infopäeva6.4.2017
Rahastusvooru perioodselgub
Taotluse esitamiste tähtaegselgub
Uusi liikmeid DVKsse enam ei registreerita1.1.2018
DVK lõpetab tegevuse31.12.2018

Pärast üleminekut

Õiguslik koosvõime:

Protokolli haldamine ja arendamine pärast üleminekut

Protokolli omanik on Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), kes koordineerib protokolli edasist arendamist. Protokolli arendamine toimub järgnevalt:

 • Kõik on oodatud esitama küsimusi, avaldama arvamust ja pakkuma omapoolseid ideid, osaledes diskussioonides ja luues arutelusid DHXi githubi töökeskkonnas.
 • RIA vaatab sisendi üle ja täpsustab ettepanekuid. Laiemaid teemasid arutatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) juures paiknevas dokumendihaldusnõukogus (DHN). Kui ettepanek ei leia heakskiitu, antakse ettepaneku esitajale selle kohta tagasisidet.
 • RIA lisab heakskiidetud teemad ettepanekute nimekirja ja koostab vastava lahendusettepaneku (sh juurutuskava). DHN kinnitab lahenduse sobivuse ja juurutuskava.
 • RIA lisab muudatuse protokolli ja uuendab ettepanekute nimekirja. Teised tegevused viivad ellu juurutuskavas olevad vastutajad.

RIA ei arenda pärast üleminekuperioodi DHXi adapterit ega etalonteostust, kuid aitame koordineerida kogukonna tekkimist ning panustame ühisele koostööle arendajate ja kasutajatega.

Viited


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 27.02.2017
Uuendatud 31.01.2018

Tagasi avalehele Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.