Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Turvateadlikkuse tõstmine: DNSSEC teavitustegevused

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames läbiviidud projekt “Turvateadlikkuse tõstmine: DNSSec teavitustegevused” toimus ajavahemikul jaanuar – juuni 2014.

Eesmärk

Projekti põhieesmärk oli suurendada domeeniomanike ja otsustusprotsessides osalejate teadlikkust DNSSEC-ist ja selle kasutuselevõtu vajalikkusest ning aidata kaasa DNSSEC-i kasutuselevõtule Eestis.

Teavituse ülesehitus

Projekti elluviimine toimus Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA), Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS), reklaamiagentuuri Tank ja kommunikatsioonibüroo Peegel ja Partnerid tihedas koostöös. Projekti esimeses etapis valmis DNSSEC’i tutvustav animatsioon ja kommunikatsioonistrateegia, teise etapi tegevused hõlmasid erinevaid teavitustegevusi DNSSec turvalahenduse alase teadlikkuse tõstmiseks sihtgruppides:

  1. Domeeniomanikud, kelle jaoks on veeb igapäevaseks tegutsemiseks väga oluline (e-poed, majutusasutused jne)
  2. Domeeniomanikud, kelle jaoks on veeb igapäevaseks toimimiseks oluline, kuid mitte kriitilise tähtsusega (kuni 50 000 domeeniomanikku)

Projekti edukaks elluviimiseks oli oluline saavutada suuremate veebiteenuste pakkujate, pankade jt organisatsioonide toetus RIA ja EIS’i algatusele.

Elluviimine

Keeruka tehnilise teema lahtiseletamiseks loodi DNSSec'i lihtsalt ja arusaadavalt selgitavad kolmes keeles (eesti, inglise,vene) animatsioonid (Mis on DNSSEC?, What is DNSSEC?Что такое DNSSEC?), loodi kommunikatsioonistrateegia ja -plaan ning viidi ellu teavitustegevused.

Teavitustegevuste fookuses oli DNSSEC-i teema selgitamine nii otseteavitusega sihtrühmadele kui ka laiemas avalikkuses. Arvestades DNSSEC spetsiifilisust, oli selle kommunikeerimisel suur abi projekti käigus loodud animatsioonist. Lihtne videoklipp suutis väga hästi kokku võtta keerulise tehnilise lahenduse ning oli laiemale üldsusele hoomatav.

DNSSEC’i turvalahendusest suurema teadlikkuse saavutamist takistasid kõige enam registripidajate leige huvi seda kiirelt oma tootevalikusse võtta ning teema keerukus tavakasutajale. Toimivaks argumendiks osutus teavituses turvalisusele rõhumine. Internetiga seotud ohud on paljude inimeste poolt tänaseks juba teadvustatud ning nende ennetamisel usaldatakse ekspertide soovitusi. Samuti osutus toimuvaks argumendiks siduda DNSSec turvalahendus väga konkreetsete näidetega, kus kaitsmata internetiühenduse korral võib inimene kaotada reaalselt raha või sattuda identiteedivarguse ohvriks.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et hoolimata tekkinud keerulisest taustsituatsioonist (teenusepakkujate vähene huvi DNSSec'i täisteenusega välja tulla, nii et domeeniomanikel puudus kampaaniaperioodil sisuliselt võimalus DNSSEC'i täisteenust tellida), said teavitustegevused planeeritud mahus ellu viidud ning loodud tugev algplatvorm DNSSEC tehnilise toe tekkides teavitusega jõuliselt edasi minna.

Lisainfo:

Ülle Kroon
EL sf programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuht 
e-post: ulle dot kroon at ria dot ee


Kas said vastuse oma küsimusele?

Vaata lisaks

Lisatud 27.11.2014
Uuendatud 26.01.2015

Tagasi lehele "Turvateadlikkuse tõstmine"